ĆWICZENIA INDYWIDUALNE

Jako eksperci z dziedziny neurologii wiemy jak ważną rolę odgrywa rehabilitacja neuropsychologiczna u osób:

 • z deficytami funkcji poznawczych w przebiegu różnych chorób neurologicznych,
 • po urazach mózgu i zabiegach chirurgicznych, powodujących dysfunkcje czy uszkodzenia mózgu.

Aby dać szansę na polepszenie stanu chorych osób przygotowaliśmy indywidualne ćwiczenia polegające na treningu usprawniającym słabiej funkcjonujące obszary oraz wzmacniającym zachowane zdolności.

Udział w ćwiczeniach poprzedza kwalifikacja. Podczas niej psycholog przeprowadza ocenę stanu poznawczego pacjenta przy pomocy standardowych testów. Na podstawie wyników testów oraz wywiadu zostaje zaproponowana odpowiednia forma zajęć. Zajęcia indywidualne prowadzone są w zespole pacjent-terapeuta.

Program zajęć jest elastycznie dostosowany do rodzaju zaburzeń stwierdzanych u pacjenta z naciskiem na obszar poznawczy o największych deficytach. Po spotkaniu diagnostycznym, interdyscyplinarny zespół‚ specjalistów opracowuje indywidualny plan całościowej neuropsychorehabilitacji, uwzględniające deficyty i zasoby pacjenta oraz potrzeby związane z jego funkcjonowaniem w innych obszarach. W trakcie trwania terapii monitorujemy postępy pracy pacjenta.

ćwiczenia terapeutyczne

Przy planowaniu oddziaływań terapeutycznych, szczególną uwagę zwracamy na cały system rodzinny – w celu przywracania stabilnego funkcjonowania nie tylko samego pacjenta, ale także pozostałych jej członków. Tego rodzaju praca jest ważna z punktu widzenia wypracowania nowych pozytywnych mechanizmów funkcjonowania rodziny, redukowania negatywnych stanów emocjonalnych oraz konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, które mogą pojawiać się w związku z chorobą.

Neuropsychorehabilitacja skierowana jest do osób, które ze względu na uszkodzenia czy dysfunkcje mózgu, powstałe w wyniku urazów, zabiegów chirurgicznych czy w przebiegu różnych chorób mają trudności z:

 • samodzielnym funkcjonowaniem w życiu codziennym,
 • utrzymaniem lub powrotem do pracy,
 • przyswajaniem nowych informacji i nauką,
 • odnalezieniem się w sytuacjach społecznych,
 • brakiem motywacji do zmiany obecnej sytuacji,
 • radzeniem sobie w sytuacji choroby.
terapia zaburzeń pamięci

W ramach usług, oferujemy naszym pacjentom pełną diagnostykę oraz oddziaływania terapeutyczne ukierunkowane na różne sfery funkcjonowania np.

 • trening funkcji poznawczych,
 • wsparcie psychologiczne, emocjonalne, społeczne,
 • wsparcie i psychoedukacja rodziny (pozwala wyjaśnić trudne zachowania pacjenta, rozpoznawać sytuacje, które ją nasilają oraz uczy jak sobie z nimi radzić),
 • konsultacje współpracujących z nami specjalistów (m.in. neurologa, psychiatry, psychologa, logopedy, dietetyka, i wielu innych).
kwalifikacja na ćwiczenia indywidualne
SKONTAKTUJ SIĘ W PRZYPADKU PYTAŃ LUB ZAREJESTRUJ WIZYTĘ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...