PSYCHOLODZY

 • prof. dr hab. nauk o zdrowiu Agnieszka Samochowiec

 • dr n. społ. Anna Sołtys

 • mgr Anna Ged

 • mgr Magdalena Pasiowiec

 • psycholog szczecin

  mgr Malwina Prajwowska

 • mgr Anna Iwińska

 • mgr Paulina Sobierajska

 • mgr Paulina Oleczek

 • mgr Justyna Rek

 • centrum medyczne szczecin

  mgr Natalia Ćwikiel

prof. dr hab. nauk o zdrowiu Agnieszka Samochowiec

psychoterapeuta

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor – aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Psychologii. Jest specjalistką II stopnia w zakresie psychologii klinicznej dorosłych.

W psychoterapii kształciła się w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie a obecnie w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.
W 2013 roku uzyskała certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 211). W roku 2021 Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wyraził zgodę na otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora.

Ma doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania, odczuwających lęki i napięcia, z doświadczeniem psychozy czy trudnościami w funkcjonowaniu. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.

Swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

dr n. społ. Anna Sołtys

psycholog

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psycholog, asystent na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki.

Studia psychologiczne ukończyła w 2005 roku w Warszawie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej o specjalności społeczna psychologia kliniczna. W 2020 roku zdobyła tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii.

Od 2005 roku w swojej pracy zawodowej zajmuje się problematyką cierpienia i śmierci. Doświadczenie praktyczne zdobywała w pracy w hospicjum z osobami dorosłymi i dziećmi. Prowadziła również grupy wsparcia w Akademii Walki z Rakiem. W roku 2009 ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin.

Współautorka artykułów naukowych i prac badawczych prezentowanych na konferencjach naukowych.
Obecnie rozpoczęła 4-letnią szkołę psychoterapii w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Właściwe spojrzenie w siebie i poznawanie innych jest dla niej ważnym celem w życiu.
Prywatnie jest żoną i mamą dwóch córek. Uwielbia spędzać wspólnie czas z rodziną, jeździć na rowerze, spacerować, zdobywać szczyty górskie.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

mgr Anna Ged

psycholog kliniczny

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W 2007 roku ukończyła psychologię na Państwowym Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie, w 2009 roku nostryfikowała dyplom na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W celu wzbogacenia swoich umiejętności terapeutycznych ukończyła w 2012 roku szkolenie psychoterapeutyczne „Psychoterapia dzieci i młodzieży” realizowany w ramach Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Swoją wiedzę w zakresie psychologii klinicznej zdobywała na studiach podyplomowych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, które ukończyła 2011 roku. W 2013 roku zakończyła studia podyplomowe: Diagnoza i Rehabilitacja Neuropsychologiczna w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2018 roku ukończyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej uzyskując tytuł Specjalisty Psychologii Klinicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na oddziałach szpitala psychiatrycznego, gdzie zajmowała się prowadzeniem badań psychologicznych w tym diagnozy neuropsychologicznej, problemów psychologicznych dla potrzeb orzecznictwa sądowego, oceną psychologiczną efektów stosowanych form leczenia psychiatrycznego, prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych, zajęć z psychorysunku, udzielaniem wsparcia psychologicznego, prowadzeniem treningów i warsztatów psychologicznych.
W Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz dla Dzieci i Młodzieży przeprowadzała głównie badania diagnostyczne, pracowała z rodzinami oraz prowadziła terapię psychologiczną.
Pracując w Stowarzyszeniu na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” udzielała wsparcia psychologicznego chorym objętym opieką Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej oraz ich rodzinom.

Stale poszerza swoją wiedzę oraz zdobywa nowe umiejętności biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach. Biegle włada językiem rosyjskim i ukraińskim.

Prywatnie razem z mężem wychowuje syna. Lubi tańczyć, podróżować i czytać książki.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

mgr Magdalena Pasiowiec

psycholog

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) oraz studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia.

Ukończyła także roczne studium interwencji kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz humanistycznym w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu.

Pracuje jako psycholog w Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówce Wsparcia Dziennego z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Udziela konsultacji dla rodziców i wychowawców, prowadzi też warsztaty grupowe. Pełni również funkcję biegłego psychologa w Sądzie Metropolitalnym oraz współpracuje z Fundacją, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prowadząc indywidualne konsultacje psychologiczne.

W przeszłości odbywała liczne staże w placówkach oświatowych oraz klinicznych, m. in. na oddziale psychiatrycznym i w ośrodku uzależnień. Swoje umiejętności zawodowe rozwijała pełniąc funkcję trenera i koordynatora szkoleń w ogólnopolskim projekcie wspierającym szkoły i placówki oświatowe w zakresie interwencji kryzysowej. Współpracowała również z przedszkolem i żłobkiem, czuwając nad prawidłowym rozwojem najmłodszych.

Jako specjalista, pragnący nieustannie poszerzać swoją wiedzę i podnosić umiejętności, pozostaje na drodze rozwoju, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach. 

W swojej pracy pomaga osobom zmagającym się z różnego rodzaju trudnościami, doświadczającym kryzysu czy potrzebującym zmiany. Udziela pomocy psychologicznej w zakresie różnorodnych problemów związanych między innymi ze stresem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości, obniżonym nastrojem i spadkiem motywacji. Do każdej osoby stara się podchodzić indywidualnie, a metody pracy dostosowywać do jej możliwości i potrzeb.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

psycholog szczecin

mgr Malwina Prajwowska

psycholog

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Psycholog, pedagog, terapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie certyfikacji.

Absolwentka Psychologii, Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej, Zarządzania oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie w trakcie 4 – letniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych oraz gimnazjach pełniąc rolę psychologa szkolnego. Organizowała i przeprowadzała warsztaty dotyczące motywacji, agresji i przemocy, uzależnień, skutecznej komunikacji, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz poczucia własnej wartości.

W Centrum Medycznym EuroMedis zajmuje się pomocą psychologiczną i diagnozą neuropsychologiczną osób dorosłych, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci oraz grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć i i pozostałe funkcje poznawcze. Współpracuje z Ośrodkiem Badań Klinicznych.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych Cogito prowadzi warsztaty zajęciowe z elementami arteterapii.
Jest również psychologiem w Niepublicznym Przedszkolu w Goleniowie.

Prywatnie miłośniczka gotowania i książek.

 
ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

mgr Anna Iwińska

psycholog

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Absolwentka Psychologii po specjalności klinicznej na Uniwersytecie Szczecińskim.

Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu.

Doświadczenie psychologiczne zdobywała odbywając praktyki na III Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie , gdzie zajmowała się prowadzeniem zajęć grupowych, udzielaniem wsparcia psychologicznego i diagnozą neuropsychologiczną. Swoje umiejętności zawodowe rozwijała biorąc udział w projekcie “Pomoc w Pandemii”, podczas którego udzielała wsparcia młodzieży w podczas pandemii.

W Centrum Medycznym EuroMedis prowadzi konsultacje psychologiczne oraz zajmuje się diagnozą neuropsychologiczą w Poradni Zdrowia Psychicznego.

W Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci prowadzi zajęcia indywidualne, mające na celu usprawnienie pamięci i procesów poznawczych. Współpracuje z Ośrodkiem Badań Klinicznych.

 
ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

mgr Paulina Sobierajska

psycholog

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Absolwentka Psychologii po specjalności klinicznej na Uniwersytecie Szczecińskim.

Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych „Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży” (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne).
Kolejnym celem rozwoju jest kontynuacja nauki w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Dodatkowo posiada certyfikat w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka metodą terapii kognitywnej – Instrumental Enrichment poziom Basic.

W Centrum Medycznym EuroMedis prowadzi konsultacje psychologiczne oraz zajmuje się diagnozą neuropsychologiczą w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Dodatkowo prowadzi zajęcia grupowe dla osób dorosłych oraz konsultacje indywidualne w Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach, które otacza wsparciem, dostarcza psychoedukacji i aktywizuje społecznie
osoby z zaburzeniami psychicznymi.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

mgr Paulina Oleczek

psycholog

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego po ukończonych kierunkach: Psychologia (specjalność kliniczna) oraz Prawo.

Interesuje się problematyką fobii oraz zaburzeń lękowych. W przyszłości ma zamiar rozpocząć szkołę terapii poznawczo-behawioralnej w Szczecinie.

Jej marzeniem jest połączenie wiedzy zaczerpniętej w trakcie studiów prawniczych z umiejętnościami psychologicznymi pod kątem uprawnień biegłego sądowego z dziedziny psychologii oraz mediatora.

W Centrum Medycznym EuroMedis prowadzi konsultacje psychologiczne oraz zajmuje się diagnozą neuropsychologiczą w Poradni Zdrowia Psychicznego.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

mgr Justyna Rek

psycholog

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Absolwentka kierunku Psychologia (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Szczecińskim.

Doświadczenie zdobywała podczas praktyk na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dorosłych w Świnoujściu ora licznych wolontariatów, podczas których miała okazję pracować zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.

Interesuje się psychologią rozwoju człowieka w cyklu życia, szczególnie trudnościami rozwojowymi dzieci i młodzieży. Aby doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie, rozpoczęła studia podyplomowe “Przygotowanie pedagogiczne” oraz pracę jako psycholog szkolny.

W przyszłości ma zamiar podjąć naukę w szkole psychoterapii systemowej w Szczecinie. W Centrum Medycznym EuroMedis prowadzi konsultacje psychologiczne oraz zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną w Poradni Zdrowia Psychicznego.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

centrum medyczne szczecin

mgr Natalia Ćwikiel

psycholog

PSYCHOTERAPEUCI

 • prof. dr hab. nauk o zdrowiu Agnieszka Samochowiec

prof. dr hab. nauk o zdrowiu Agnieszka Samochowiec

psychoterapeuta

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor – aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Psychologii. Jest specjalistką II stopnia w zakresie psychologii klinicznej dorosłych.

W psychoterapii kształciła się w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie a obecnie w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.
W 2013 roku uzyskała certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 211). W roku 2021 Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wyraził zgodę na otwarcie aplikacji do certyfikatu superwizora.

Ma doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania, odczuwających lęki i napięcia, z doświadczeniem psychozy czy trudnościami w funkcjonowaniu. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.

Swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

NEUROLOGOPEDZI I LOGOPEDZI

 • mgr Beata Rzęsa

mgr Beata Rzęsa

neurologopeda, logopeda, surdopedagog

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła studia podyplomowe- logopedia, studia podyplomowe II stopnia- neurologopedia, studia podyplomowe- surdopedagogika, studia podyplomowe- wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera.

Posiada wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym i pasją.

Pracuje m.in. z dziećmi z porażeniem mózgowym, zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera i Downa, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, a także rozszczepem podniebienia. Diagnozuje i prowadzi terapię osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.

Zajmuje się również profilaktyką logopedyczną, bada i diagnozuje, prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój mowy, a także wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka (m.in. dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, obciążeniem genetycznym).

Pomaga w korygowaniu wad mowy, prowadzi ćwiczenia rozwijające opóźniony rozwój mowy, a także terapię niepłynności mowy i jąkania.

Systematycznie poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w warsztatach szkoleniowych i konferencjach.

 
ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

Wczytywanie...