WZORY DOKUMENTÓW POZ POMORZANY

Poniżej znajdą Państwo wybrane wzory dokumentów wymagane w POZ POMORZANY.

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej
Formularz zamówienia recept na leki stałe
Deklaracja wyboru POZ oraz lekarza POZ
Deklaracja wyboru POZ oraz pielęgniarki POZ
Deklaracja wyboru POZ oraz położnej POZ
FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA ON-LINE
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
Wczytywanie...