WSKAZÓWKI PRZED BADANIAMI DLA PACJENTA

Przygotowanie do konsultacji pediatrycznej:

Podczas wizyty lekarz przeprowadza dokładny wywiad z rodzicem dotyczący przebytych chorób i rozwoju dziecka. Lekarz w razie potrzeby przepiszę odpowiednie leki, zleci badania kontrolne i zaproponuje termin wizyty kontrolnej.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • dotychczasową dokumentację medyczną,
 • książeczkę zdrowia dziecka
 • historię szczepień
 • listę aktualnie przyjmowanych leków

W naszym Centrum  pediatrzy posiadają również specjalizacje z różnych innych obszarów medycyny, co pozwala na kompleksową opiekę nad małym pacjentem.

Przygotowanie do wizyty immunologicznej:

Podczas wizyty należy się nastawić na szczegółowe pytania dotyczące przebytych zakażeń, infekcji, obecności chorób przewlekłych (jak np. astma, alergie), dotychczas wykonane szczepienia itp. W razie potrzeby lekarz zleca wykonanie badań dodatkowych.

Konsultacja immunologiczna odbywa się również, jeśli powstaną wątpliwości podczas kwalifikacji do szczepień.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • obecnie posiadaną dokumentację medyczną
 • listę przyjmowanych leków – to podstawa

Niezmiernie ważne jest, by pacjenci z podejrzeniem zaburzeń odporności wykonali morfologię z rozmazem, IgG, IgA,IgM, IgE – najlepiej na dzień przed wizytą.

Przygotowanie do konsultacji heamtologicznej:

Podczas wizyty lekarz przeprowadza dokładny wywiad z rodzicem dotyczący przebytych chorób i rozwoju dziecka. Lekarz w razie potrzeby przepiszę odpowiednie leki, zleci badania kontrolne i zaproponuje termin wizyty kontrolnej.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • dotychczasową dokumentację medyczną
 • wynik badania morfologii z rozmazem

Przygotowanie do wizyty psychologicznej:

Poradnia dla dorosłych

Pomoc psychologiczna

Podczas konsultacji psychologicznej diagnozowany jest zgłaszany problem pacjenta, jego przyczyny i możliwe formy pomocy. Poza tym, ustalane zostają cele pracy. Psycholog zawiera z pacjentem kontrakt  – ustną umowę, który określa  zasady dalszego przebiegu pomocy psychologicznej. Liczba i częstotliwość wizyt jest uzależniona od zgłaszanego problemu i celów pracy.

Badania psychologiczne

W zależności od celu wizyty badanie psychologiczne może wynosić od 1 do 3 spotkań. Celem badania może być np. ocena aktualnego funkcjonowania poznawczego pacjenta, jego osobowości, intelektu. Na wizytę należy ze sobą zabrać okulary i aparat słuchowy, jeżeli pacjent ich używa. Podczas badania przeprowadzany jest krótki wywiad oraz testy w wersji słownej i papierowej. Po zakończonym badaniu pacjent otrzymuje zaświadczenie lub opinię psychologiczną z informacją o otrzymanych wynikach.

Badanie funkcji poznawczych

Pacjenci z zaburzeniami pamięci zanim trafią do neurologa, muszą wykonać testy przesiewowe pamięci. Należy się do nich przygotować poprzez przyniesienie ze sobą okularów i/lub aparatu słuchowego. Pacjent wykonuje na wizycie szereg zadań sprawdzających funkcjonowanie jego funkcji poznawczych.

Terapie dla par

W trakcie ustalonych spotkań, doświadczony terapeuta będzie towarzyszył w odkrywaniu przyczyn kryzysu, a następnie w odbudowywaniu relacji na zasadach odpowiadających obojgu partnerom.

Poradnia psychologiczna dla dzieci EM Kids

Założeniem poradni dla dzieci EM KIDS jest świadczenie pomocy kompleksowo, co oznacza, że zajmujemy się poradnictwem dla rodziców oraz badaniami psychologicznymi i terapią dzieci.

Konsultacja psychologiczna

Przy pierwszej wizycie, niezależnie od rodzaju problemu i wieku dziecka na konsultację psychologiczną zapraszamy wyłącznie rodziców. Podczas rozmowy psycholog udziela rodzicom wskazówek służących rozwiązaniu zgłaszanego problemu.  Rezultatem tego spotkania jest sformułowanie przez psychologa zaleceń po wizycie w formie pisemnej w ciągu 7 dni. W zależności od potrzeb rodzice mogą uczestniczyć w jednej lub kilku konsultacjach z psychologiem. Jeśli jednak istnieją zalecenia do dalszej diagnozy rodziny, uzgodniony zostaje termin badania dziecka.

Badanie dziecka i wydanie opinii

Badanie psychologiczne dziecka następuje zawsze po uprzedniej konsultacji, w której uczestniczył rodzic/rodzice. W czasie badania wymagana jest obecność rodzica. Rodzic wypełnia formularz zgody na badanie dziecka. Na podstawie przeprowadzonego badania psycholog w ciągu 7 dni formułuje opinię wraz zaleceniami dla rodziców i – jeśli rodzic zgłasza taką potrzebę –  dla szkoły. Rezultatem konsultacji z rodzicami i badania dziecka może być także zalecenie objęcia go terapią.

Czas badania wynosi do 2 godzin

Terapia dziecka

Punktem wyjścia do objęcia dziecka pomocą w formie zajęć terapeutycznych są zalecenia zawarte w opinii psychologicznej. Z pomocy psychologa korzystają dzieci cierpiące z powodu trudności  w nauce, problemów natury emocjonalnej czy wychowawczej. Terapia dziecka odbywa się w oparciu o omówiony z rodzicem kontrakt terapeutyczny, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica.

Zajęcia terapeutyczne na ogół odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo, chyba że psycholog wspólnie z rodzicami ustali inaczej. Terapię dziecka – niezależnie od jej wymiaru czasowego można podzielić na moduły 4-spotkaniowe. Pakiet 4 spotkań płatny jest z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Przygotowanie do konsultacji gastrologicznej:

W ramach konsultacji zostaje przeprowadzony wywiad z pacjentem. Lekarz w razie potrzeby przepisze odpowiednie leki, zleci badania kontrolne i zaproponuje termin wizyty kontrolnej.

Dokumenty jakie pacjent powinien zabrać na wizytę (jeśli posiada):

 • karty informacyjne z pobytów w szpitalu
 • wyniki TK/MRI
 • aktualne wyniki badań laboratoryjnych
 • posiadaną dokumentację medyczną
 • spis wszystkich zażywanych leków

Przygotowanie do konsultacji okulistycznej:

W ramach konsultacji zostaje przeprowadzony wywiad z pacjentem. Lekarz w razie potrzeby przepiszę odpowiednie leki, zleci badania kontrolne i zaproponuje termin wizyty kontrolnej.

W ramach pierwszej wizyty pacjent otrzymuje:

 • poradę (m.in. wypisanie recept, skierowania)
 • dobór okularów
 • badanie przedniego odcinka oka
 • pomiar ciśnienia zewnątrzgałkowego
 • badanie dna oka
 • goniskopie
 • test Schimera

Przygotowanie do konsultacji endokrynologicznej/ endokrynologicznej dziecięcej:

Podczas konsultacji endokrynologicznej lekarz zbierze od pacjenta wszystkie informacje dotyczące dolegliwości, kolejno może zważyć pacjenta i zmierzyć, zbadać stetoskopem oraz zmierzyć ciśnienie. Lekarz w razie potrzeby przepiszę odpowiednie leki, zleci badania kontrolne i zaproponuje termin wizyty kontrolnej.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • wypisy ze szpitala,
 • badania obrazowe
 • laboratoryjne
 • spis przyjmowanych leków

Jeśli pacjent nie posiada aktualnych wyników badań, w naszej placówce można wykonać potrzebne badania krwi a także USG tarczycy, które lekarz może wykonać na wizycie.

Badanie USG jest bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania.

W przypadku konsultacji dziecka należy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka.

Pacjenci dorośli zgłaszający się na pierwszą wizytę do endokrynologa z problemem nadwagi, otyłości czy insulinooporności powinni zabrać ze sobą wyniki badań: TSH, insuliny i glukozy na czczo, lipidogramu

Pacjenci zgłaszajacy się z problemem tarczycowym lub pacjentki w ciąży na pierwszą wizytę powinny zabrać wyniki badań: TSH, FT3, FT4, anty-TPO, anty-TG.

Przygotowanie do konsultacji urologicznej:

Podczas konsultacji urologicznej lekarz przeprowadza rozmowę z pacjentem o jego dolegliwościach lub innych przyczynach, z którymi się zgłosił. Następnie przeprowadza badanie fizykalne w celu wykluczenia problemów z prostatą u mężczyzn – badanie per rectum.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • spis przyjmowanych leków
 • wypisy ze szpitala
 • wynik badań obrazowych i laboratoryjnych

Bardzo ważnym elementem jest zadbanie o higienę osobistą. Jeśli pacjent nie posiada aktualnych wyników badań lekarz podczas wizyty może wykonać USG urologiczne.

Na 2 godziny przed badaniem USG należy wypić dużą ilość wody niegazowanej (ok. 1-1,5l), tak aby na badanie stawić się z pełnym pęcherzem.

Badanie USG jest bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania.

Przygotowanie do konsultacji neurologa dziecięcego:

Podczas wizyty lekarz przeprowadza dokładny wywiad z rodzicem dotyczący przebytych chorób i rozwoju dziecka (także podczas ciąży). W okresie noworodkowym i niemowlęcym badanie neurologiczne opiera się na dokładnej obserwacji dziecka, jego twarzy, ułożenia, ruchów i wydawanych przez niego dźwięków, a także odruchów na bodźce zewnętrzne.

Dzieciom do 1-go roku życia, lekarz podczas wizyty może wykonać USG przezciemiączkowe. Jest to badanie bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • wypisy ze szpitala
 • wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych
 • książeczkę zdrowia dziecka
 • spis wszystkich przyjmowanych leków

Przygotowanie do konsultacji neurologicznej:

Podczas wizyty neurologicznej lekarz przeprowadza rozmowę z pacjentem o jego dolegliwościach lub innych przyczynach, z którymi się zgłosił. Następnie przeprowadza ogólne badanie neurologiczne. Lekarz informuje pacjenta o planie leczenia i w razie konieczności wystawia receptę i skierowania.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • wypisy ze szpitala
 • wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych
 • spis wszystkich przyjmowanych leków
 • wynik badania pamięci – w przypadku gdy pacjent zgłasza się z problemem zaburzeń pamięci.

Przygotowanie do konsultacji dermatologicznej.

Podczas wizyty dermatologicznej lekarz przeprowadza rozmowę z pacjentem o jego dolegliwościach lub innych przyczynach, z którymi się zgłosił. Po obejrzeniu problemu pacjenta lekarz informuje pacjenta o prawdopodobnych przyczynach występującego problemu. W razie potrzeby wystawia potrzebne recepty i skierowania.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • posiadaną dokumentację medyczną

W przypadku kobiet zgłaszających się z problemem na twarzy, makijaż nie jest dozwolony.

Przygotowanie do konsultacji kardiologicznej dziecięcej:

Podczas wizyty lekarz przeprowadza dokładny wywiad z rodzicem dotyczący przebytych chorób i rozwoju dziecka (także podczas ciąży). Zostają omówione dolegliwości lub inne przyczyny, z których pacjent zjawił się na wizytę. Lekarz podczas wizyty może wykonać USG i EKG serca. Jest to badanie bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania. W razie potrzeby lekarz wystawia potrzebne recepty i skierowania.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • posiadaną dokumentację medyczną

Przygotowanie do konsultacji psychiatrycznej:

Podczas wizyty psychiatrycznej lekarz przeprowadza rozmowę z pacjentem o powodach, z którymi się zgłosił. W razie potrzeby lekarz wystawia potrzebne recepty i skierowania.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • posiadaną dokumentację medyczną
 • spis wszystkich zażywanych leków

Przygotowanie do konsultacji ortopedycznej:

Podczas wizyty ortopedycznej lekarz przeprowadza rozmowę z pacjentem o jego dolegliwościach lub przyczynach, z którymi się zgłosił. W razie potrzeby lekarz wystawia potrzebne recepty i skierowania.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • posiadaną dokumentację medyczną

W przypadku konsultacji dziecka należy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka.

Przygotowanie do konsultacji nefrologicznej dziecięcej:

Podczas wizyty nefrologicznej lekarz przeprowadza rozmowę z rodzicem pacjenta o jego dolegliwościach lub przyczynach, z którymi się zgłosił. W razie potrzeby lekarz wystawia potrzebne recepty i skierowania.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • książeczkę zdrowia dziecka
 • pełna dokumentacje medyczną dziecka dotyczącą nie tylko układu moczowego ale również innych chorób
 • aktualne badanie ogólne moczu (nie starsze niż 3 dni)
 • dziennik mikcji – w przypadku dzieci z moczeniem

Przygotowanie do konsultacji chirurga dziecięcego:

Podczas wizyty lekarz przeprowadza dokładny wywiad z rodzicem dotyczący przebytych chorób i rozwoju dziecka (także podczas ciąży). Zostają omówione dolegliwości lub inne przyczyny, z których pacjent zjawił się na wizytę.

Na wizytę pacjent powinien przynieść:

 • posiadaną dokumentację medyczną
 • książeczkę zdrowia dziecka

W Centrum Medycznym jest możliwość skorzystania z krótkich zabiegów chirurgicznych. W razie potrzeby lekarz omawia je na wizycie.

Przygotowanie do badań USG

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej

Zgodnie z zaleceniami planowane badanie powinno być wykonane:

 • na czczo lub minimum po 6 godzinach od ostatniego posiłku
 • dopuszcza się picie niegazowanej wody przed badaniem
 • osoby palące tytoń nie powinny palić 6 godzin przed badaniem
 • poza tym dzień przed badaniem pacjent powinien stosować dietę lekkostrawną
 • godzinę przed badaniem pacjent powinien wypić 2-4 szklanki wody niegazowanej w celu wypełnienia pęcherza moczowego, który w trakcie badanie powinien być dość dobrze ( ale nie maksymalnie) wypełniony.

Badanie  USG narządów szyi nie wymaga specjalnego przygotowanie.

Badanie USG Doppler’a kończyn dolnych wymaga pozostawanie bez posiłku przez minimum 6 godzin przed badaniem.

Na wszystkie badanie USG pacjent powinien zabrać ze sobą:

 • dokumentację medyczną, a w szczególności wyniki potrzebnych badań obrazowych (USG/RTG/TK/MR/PET) jeżeli to możliwe wraz z płytami z badaniami do wglądu i oceny porównawczej.

Przygotowanie do badania EEG

Badanie rejestruje czynnościowe prądy mózgu człowieka. Pomaga ono zlokalizować proces chorobowy w konkretnym obszarze mózgu.  Pacjent podczas badanie posiada czepek z elektrodami na głowie.

Przed badaniem należy umyć włosy. Nie należy stosować lakierów do włosów, żeli i kremów do układania fryzur. Pacjent powinien przyjść wypoczęty i wyspany. Przed badaniem nie należy pić napojów alkoholowych lub zawierających kofeinę (mocna kawa, herbata, Coca-Cola). Pacjent powinien spożyć lekki posiłek, by nie dopuścić do spadków cukru. Badanie trwa pół godziny.

W przypadku pacjentów nieletnich, wymagania względem badania się różnią. Dzieci mogą mieć wykonywane badanie w śnie lub w stanie spoczynku. Długość badania się w związku z tym wydłuża – 1,5 godziny w śnie, 1 godzinę w czuwaniu. Ważne jest, by pacjent przed badaniem był śpiący.

Przygotowanie do pobrania kwi

Na pobranie najlepiej przyjść na czczo, po przespanej nocy. Rano przed badaniem należy wypić szklankę wody. Wskazane jest unikanie wysiłku fizycznego przez ok. 12 godzin przed pobraniem. Chwilę przed badaniem należy odpocząć – najlepiej usiąść na kilka minut. Jeżeli są zażywane leki na stałe, wskazana jest konsultacja z lekarzem, czy nie będą one wpływać na wyniki badań i czy istnieje możliwość ich zażycia po badaniu. Ograniczenie spożywania używek jak np. kawa jest niezbędne do 3 dni przed pobraniem.

Pobranie nie jest wskazane w okresie miesiączki, po spożyciu alkoholu oraz po intensywnym wysiłku fizycznym. Nie należy wykonywać badania w okresie głodówki czy obfitych posiłków.

Przygotowanie do badania perymetrii statycznej

Perymetria polega na badaniu pola widzenia pacjenta, wykonywana jest przy podejrzeniu chorób siatkówki oraz nerwu wzrokowego.

Na badanie należy wziąć okulary. Trzeba też znać ich dokładną moc – jeśli nie jest się tego pewnym, można wziąć ze sobą receptę okularową bądź kartę informacyjną od lekarza okulisty.

Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne. Wymaga jednak zaangażowania, koncentracji i skupienia pacjenta, dlatego ważne jest by na badanie przyjść wypoczętym.

Pacjent podczas badania siedzi przy aparacie (polomierzu) i przy pomocy ręcznego przycisku sygnalizuje moment pojawienia się w jego polu widzenia świetlnego punktu – w przypadku perymetrii statycznej punkt ten pojawia się i znika. Każde oko badane jest oddzielnie.

Przygotowanie do badanie EKG

W dzień badania należy (co najmniej godzinę przed) zrezygnować z kawy i palenia papierosów (przyśpieszają rytm serca i podnoszą ciśnienie). Najlepiej zjeść mały, lekki posiłek, aby przepełniony żołądek nie zwiększał ciśnienia w jamie brzusznej. Ponadto dzień przed badaniem i w dniu jego wykonania należy unikać alkoholu i wysiłku fizycznego.

Pacjent kładzie się na leżance na wznak. Jego skóra zostaje odtłuszczona alkoholem lub benzyną w miejscu przyłożenia elektrod (można też stosować żel do EKG), aby zmniejszyć opór elektryczny między skórą a elektrodami. Następnie pielęgniarka mocuje na skórze klatki piersiowej 6 elektrod o metalowych zakończeniach za pomocą gumowych pasków lub specjalnych “przyssawek”.

Z kolei na każdej kończynie są mocowane elektrody, które wyglądem przypominają duże spinacze. Dzięki elektrodom elektrokardiograf odbiera sygnały ze skóry, które następnie wzmacniane i zapisywane przez aparat na papierze w postaci tzw. krzywej EKG. Jest to odzwierciedlenie miejsc oraz czasu zjawisk elektrycznych zachodzących w sercu w momencie wykonywania badania.

Przygotowanie do badania EMG

W dniu badania należy umyć badaną część ciała. Przeciwwskazane jest używanie kremów, maści lub balsamów na skórę, w okolicy, gdzie będzie wykonywane badanie.

Bezpośrednio przed badaniem należy poinformować lekarza o aktualnie przyjmowanych lekach.

Osoby zażywający doustne antykoagulany (leki przeciwzakrzepowe) powinny na 3 dni przed badaniem zacząć stosować heparynę drobnocząsteczkową, oczywiście za wcześniejszą zgodą lekarza prowadzącego.

Z kolei pacjenci z miastenią w dniu badania nie powinni przyjmować leków przeciw miastenii.

Wczytywanie...