PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Poradnia Psychologiczna zajmuje się poradnictwem dla rodziców oraz badaniami psychologicznymi i terapią dzieci.

Konsultacja psychologiczna

Przy pierwszej wizycie, niezależnie od rodzaju problemu i wieku dziecka na konsultację psychologiczną zapraszamy wyłącznie rodziców. Podczas rozmowy psycholog udziela rodzicom wskazówek służących rozwiązaniu zgłaszanego problemu.  Rezultatem tego spotkania jest sformułowanie przez psychologa zaleceń po wizycie w formie pisemnej w ciągu 7 dni. W zależności od potrzeb rodzice mogą uczestniczyć w jednej lub kilku konsultacjach z psychologiem. Jeśli jednak istnieją zalecenia do dalszej diagnozy rodziny, uzgodniony zostaje termin badania dziecka.

Badanie dziecka i wydanie opinii

Badanie psychologiczne dziecka następuje zawsze po uprzedniej konsultacji, w której uczestniczył rodzic/rodzice. W czasie badania wymagana jest obecność rodzica. Rodzic wypełnia formularz zgody na badanie dziecka. Na podstawie przeprowadzonego badania psycholog w ciągu 7 dni formułuje opinię wraz zaleceniami dla rodziców i – jeśli rodzic zgłasza taką potrzebę –  dla szkoły. Rezultatem konsultacji z rodzicami i badania dziecka może być także zalecenie objęcia go terapią.

poradnia psychologiczna dla dzieci

Terapia dziecka

Punktem wyjścia do objęcia dziecka pomocą w formie zajęć terapeutycznych są zalecenia zawarte w opinii psychologicznej. Z pomocy psychologa korzystają dzieci cierpiące z powodu trudności  w nauce, problemów natury emocjonalnej czy wychowawczej. Terapia dziecka odbywa się w oparciu o omówiony z rodzicem kontrakt terapeutyczny, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica.

Zajęcia terapeutyczne na ogół odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo, chyba że psycholog wspólnie z rodzicami ustali inaczej. Terapię dziecka – niezależnie od jej wymiaru czasowego można podzielić na moduły 4-spotkaniowe.

W ramach PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ przyjmują psycholodzy:

  • mgr Magdalena Pasiowiec

mgr Magdalena Pasiowiec

psycholog

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Jest absolwentką psychologii (o specjalności klinicznej) oraz studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończyła także certyfikowane szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, obecnie w trakcie całościowego certyfikowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w akredytowanej szkole psychoterapeutycznej. Ukończyła również roczne studium interwencji kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz humanistycznym w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu.

W Centrum Medycznym Euromedis prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób zmagających się z różnego rodzaju trudnościami, doświadczającym kryzysu czy potrzebującym zmiany. Udziela pomocy psychologicznej w zakresie różnorodnych problemów związanych między innymi ze stresem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości, obniżonym nastrojem i spadkiem motywacji. Do każdej osoby stara się podchodzić indywidualnie, a metody pracy dostosowywać do jej możliwości i potrzeb.

Na co dzień współpracuje także ze Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówką Wsparcia Dziennego, prowadząc zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi i młodzieżą. Udzielam także konsultacji dla rodziców i wychowawców oraz współpracuję z Fundacją, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prowadząc indywidualne konsultacje psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając liczne staże w placówkach oświatowych oraz klinicznych, m. in. na oddziale ogólnopsychiatrycznym i w ośrodku uzależnień. Swoje umiejętności rozwijała pełniąc funkcję trenera i koordynatora szkoleń w ogólnopolskim projekcie wspierającym szkoły i placówki oświatowe w zakresie interwencji kryzysowej, a także pracując jako biegły psycholog w Sądzie Metropolitalnym. Współpracowała również z przedszkolem i żłobkiem, czuwając nad prawidłowym rozwojem najmłodszych.

Jako specjalista, pragnący nieustannie poszerzać swoją wiedzę i podnosić umiejętności, pozostaje na drodze rozwoju, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

 

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

Grafik przyjęć:

PON WT ŚR CZW PT
Mgr Magdalena Pasiowiec 08:00 – 14:00 08:00 – 12:00 12:30 – 18:30 12:30 – 15:30
Mgr Justyna Rek 19:00-20:00 12:00 – 13:00

17:30-18:30

12:30 – 13:30

19:00-20:00

08:00 – 14:00

Podane godziny przyjęć są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...