WZORY DOKUMENTÓW

Poniżej znajdą Państwo wybrane wzory dokumentów wymagane w EUROMEDIS.

Formularz zgłoszeniowy KARTY PACJENTA EUROMEDIS
Regulamin przyznawania i użytkowania KARTY PACJENTA EUROMEDIS
Oświadczenie o braku skierowania na świadczenia w ramach NFZ
Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej
Formularz zamówienia recept na leki stałe
Deklaracja wyboru POZ oraz lekarza POZ
Deklaracja wyboru POZ oraz pielęgniarki POZ
Deklaracja wyboru POZ oraz położnej POZ
FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA ON-LINE
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
Ulotka informacyjna dla Pacjenta odnośnie szczepienia przeciwko COVID-19
Oświadczenie osoby do szczepienia przeciwko COVID-19
Wczytywanie...