Zmiany w REGULAMINIE KARTY PACJENTA

karta pacjenta

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2021 roku ulega zmianie pkt. 6  regulaminu karty pacjenta EuroMedis w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

6.  a) „Karta Pacjenta EuroMedis” upoważnia Uczestnika do otrzymania rabatu w
wysokości 5% na świadczenia medyczne znajdujące się w cenniku usług
EuroMedis, b) Wykaz usług objętych programem stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu oraz jest dostępny na stronie www.euromedis.pl.

Zespół CM EuroMedis

marzec, 2021

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI
Wczytywanie...