PORADNIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Poradnia Neurologopedyczna zajmuje się  poradnictwem dla rodziców oraz terapiami i diagnostyką dzieci z zakresu neurologopedii, logopedii ogólnej oraz surdopedagogiki.

Wczesna diagnoza i stymulacja terapią zwiększa szanse i możliwości na prawidłowy rozwój dziecka.  Terapia, którą prowadzimy dostosowana jest do indywidualnych potrzeb , możliwości i zainteresowań każdego dziecka. Zajęcia są prowadzone w przyjaznej i bezstresowej atmosferze, a ćwiczenia z najmłodszymi dziećmi najczęściej przyjmują formę zabawy.

Dobrze dobrany plan terapeutyczny oraz wytworzenie zdrowej więzi i zaufania pomiędzy terapeutą a dzieckiem oraz zaangażowanie rodziny zapewnia nam efektywne postępy w rozwoju dzieci poddanych terapii.

NEUROLOGOPEDIA

W ramach neurologopedii  w poradni przeprowadzana jest terapia mowy u dzieci z:

 • porażeniem mózgowym,
 • zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergena
  i Dawna,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niedosłuchem oraz rozszczepem podniebienia

a także diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami neurologicznymi oraz konsultacje i porady dla rodziców.

LOGOPEDIA OGÓLNA

W ramach logopedii ogólnej przeprowadzane są:

 • diagnostyka zaburzeń mowy i komunikacji,
 • korygowanie wad wymowy,
 • wspomaganie komunikowania się,
 • ćwiczenia rozwijające opóźniony rozwój mowy,
 • terapia niepłynności mowy i jąkania,
 • konsultacje i porady dla rodziców

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

W ramach profilaktyki logopedycznej przeprowadzane są:

 • badania i diagnoza,
 • zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój mowy,
 • wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka (m.in. dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, obciążeniem genetycznym),
 • konsultacje i porady dla rodziców

SURDOPEDAGOGIKA

W ramach surdopedagogiki w poradni odbywają się indywidualne zajęcia rewalidacyjnych, których celem jest uaktywnienie i wykorzystanie istniejących resztek słuchowych oraz kompensowanie, a także wyrównanie poprzez zastępowanie wady słuchu innymi zmysłami dynamizując rozwój dziecka.

W ramach PORADNI NEUROLOGOPEDYCZNEJ przyjmują specjaliści:

 • mgr Beata Rzęsa

mgr Beata Rzęsa

neurologopeda, logopeda, surdopedagog

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła studia podyplomowe- logopedia, studia podyplomowe II stopnia- neurologopedia, studia podyplomowe- surdopedagogika, studia podyplomowe- wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera.

Posiada wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym i pasją.

Pracuje m.in. z dziećmi z porażeniem mózgowym, zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera i Downa, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, a także rozszczepem podniebienia. Diagnozuje i prowadzi terapię osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.

Zajmuje się również profilaktyką logopedyczną, bada i diagnozuje, prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój mowy, a także wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka (m.in. dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, obciążeniem genetycznym).

Pomaga w korygowaniu wad mowy, prowadzi ćwiczenia rozwijające opóźniony rozwój mowy, a także terapię niepłynności mowy i jąkania.

Systematycznie poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w warsztatach szkoleniowych i konferencjach.

 
ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

Grafik przyjęć:

PON WT ŚR CZW PT
Mgr Beata Rzęsa 12:00 – 20:00 09:00 – 14:00

Podane godziny przyjęć są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...