Opieka Psychologiczna i Psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ

Centrum Medyczne EuroMedis zaprasza do nawiązania współpracy i skorzystania z pomocy oraz opieki utworzonego w naszej placówce Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  (I stopień referencyjności) dla dzieci i młodzieży finansowanej ze środków NFZ.

Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym środowisku. Jego funkcjonowanie ma opierać się na ścisłej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, psychologami szkolnymi oraz osobami wspierającymi rodziny. Jest elementem nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i należy do placówek o tzw. pierwszym poziomie referencyjności. Praca tego typu ośrodków ma opierać się przede wszystkim na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

Opiekę nad pacjentami sprawują psycholodzy,  psychoterapeuci oraz  terapeuta środowiskowy, a konsultacje udzielane są codziennie w ramach teleporad, wideoporad, a także bezpośrednio w placówce

Z opieki mogą skorzystać osoby, które mają problemy z zaburzeniami zachowania oraz emocjonalnymi, a także opuściły szpital i potrzebują kontynuacji psychoterapii, ale nie wymagają pomocy psychiatry.

Opieką mogą być objęci:

  • dzieci poniżej 7 roku życia,
  • dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
  • rodziny lub opiekunowie prawni.

Zakres udzielanej pomocy:

  • diagnoza psychologiczna,
  • porady psychologiczne,
  • psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna),
  • wsparcie psychospołeczne – grupy wsparcia,
  • porady środowiskowe,
  • konsultacje edukacyjno-profilaktyczne.
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

maj, 2020

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI
Wczytywanie...