ĆWICZENIA GRUPOWE

Dla każdego człowieka bardzo ważny jest kontakt z inną, podobną sobie osobą.

W naszym Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci chcieliśmy wykorzystać siłę wspólnej rehabilitacji. W ślad za tym przygotowaliśmy ćwiczenia prowadzone w grupach, gdzie  program zajęć dostosowany jest do poziomu zaburzeń pamięci i ukierunkowany na 5 głównych sfer poznawczych: pamięć, koncentrację uwagi, funkcje językowe, funkcje wzrokowo przestrzenne oraz myślenie abstrakcyjne.

Z ćwiczeń mogą korzystać zarówno cierpiące na problemy z pamięcią oraz zdrowe osoby.

Udział w ćwiczeniach poprzedza kwalifikacja. Podczas niej psycholog przeprowadza ocenę stanu poznawczego pacjenta przy pomocy standardowych testów w celu dobrania odpowiedniego poziomu grupy.

W naszym Ośrodku ćwiczenia prowadzone są:

 • przez wykwalifikowany personel,
 • w małych grupach (4-8 osób),
 • z użyciem technik multimedialnych,
 • program ćwiczeń dostosowany jest do poziomu zaburzeń pamięci po każdych zajęciach uczestnicy otrzymują dodatkowo materiały ćwiczeniowe do samodzielnej pracy w domu, i ukierunkowany na 5 głównych sfer poznawczych: pamięć, koncentrację, funkcje językowe, funkcje wzrokowo – przestrzenne, myślenie abstrakcyjne,
 • w oparciu o następujące metody terapeutyczne:
ćwiczenia terapeutyczne
 • Trening Pamięci (Trening Prokognitywny, Trening Funkcji Poznawczych)
  Jest specjalnie skonstruowanym systemem programów treningowych ukierunkowanych na poprawę zdolności pamięciowych (pamięci krótkoterminowej, pamięci operacyjnej), koncentracji, uwagi oraz funkcji wykonawczych. Jej celem jest usprawnienie ogólnych zdolności intelektualnych. Trening pamięci powinien być prowadzony przez odpowiednio przeszkolony personel w grupach terapeutycznych lub indywidualnie. Wymaga wcześniejszej oceny stopnia zaburzeń poznawczych celem dostosowania ćwiczeń do poziomu pacjenta. Zbyt łatwe ćwiczenia nie przynoszą efektu, a za trudne zniechęcają chorego do pracy. Ze względu na konieczność aktywnej współpracy pacjenta z terapeutą, do stosowania tej metody kwalifikują się jedynie chorzy z łagodnymi i średnio zaawansowanymi postaciami zaburzeń funkcji poznawczych. Ćwiczenia te są również bardzo przydatne dla osób zdrowych, chcących utrzymać na dobrym poziomie swoją sprawność umysłową.
 • Trening Orientacji w Rzeczywistości
  Polega na wielokrotnym, powtarzaniu w krótkich odstępach czasu, przypominaniu informacji dotyczących chorego i jego środowiska. Powtarzane informacje powinny zawierać dane takie jak: data urodzenia, wiek chorego, jego aktualne miejsce pobytu, a także podstawowe informacje na temat bliskich (imiona, stopień pokrewieństwa, wiek itd.). Terapia ta może być prowadzona w sposób niesformalizowany, to znaczy przez opiekuna rodzinnego, w warunkach domowych. Istnieje też możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych prowadzonych przez terapeutę.
terapia zaburzeń pamięci

W trakcie trwania terapii, na bieżąco monitorujemy postępy pracy pacjenta.

kwalifikacja na ćwiczenia grupowe
SKONTAKTUJ SIĘ W PRZYPADKU PYTAŃ LUB ZAREJESTRUJ WIZYTĘ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...