O nas

Centrum Medyczne EuroMedis Sp. z o.o. powstało w roku 2009r.  łącząc w ramach jednej placówki diagnostykę oraz leczenie chorób z zakresu neurologii i psychiatrii. Podczas wieloletniej pracy z pacjentami cierpiącymi na schorzenia neurologiczne dostrzegaliśmy potrzebę stworzenia im wszechstronnej opieki, nie tylko neurologicznej, ale także psychologicznej i psychiatrycznej. Dlatego też, aby zapewnić naszym pacjentom i ich rodzinom jak najlepszą pomoc i opiekę, stworzyliśmy zespół wszechstronnych, współpracujących ze sobą specjalistów nie tylko w dziedzinie neurologii, psychiatrii i psychologii, lecz także chorób wewnętrznych, okulistyki, kardiologii, urologii, dermatologii czy pediatrii. Stale poszerzamy grono współpracujących z nami specjalistów. Zapewniamy diagnostykę obrazową, laboratoryjną i elektrofizjologiczną oraz pełen zakres wsparcia psychologicznego. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje także punkt szczepień.

Na dzień dzisiejszy nasza działalność obejmuje diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Prowadzimy także badania kliniczne głównie z zakresu neurologii.

W naszej placówce znajdują się Poradnie Specjalistyczne dla Dorosłych: Neurologii, Psychiatrii, Psychologii, Endokrynologii, Kardiologii, Urologii, Gastrologii, Ortopedii, Okulistyki, Dermatologii, Immunologii oraz dla Dzieci: Gastrologii, Ortopedii, Kardiologii, Onkologii, Endokrynologii, Urologii, Dermatologii, Chirurgii, Nefrologii, Psychologii oraz Poradnia Pediatryczna świadcząca kompleksową opiekę pediatryczną już od pierwszych dni życia. Prowadzimy diagnostykę i leczenie najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Zespół naszych specjalistów udziela również porad dotyczących pielęgnacji, żywienia oraz szczepień.
Centrum Medyczne EuroMedis zapewnia wielokierunkową opiekę medyczną całej rodzinie, starając się zapewnić najwyższy standard usług, prowadząc jednocześnie akcje profilaktyki zdrowotnej i edukacji medycznej.

Nasz zespół
Wyświetl lekarzy z poradnii:
dr hab. n. med. Prof. US Andrzej Potemkowski, neurolog
foto

W latach 1978- 1999 adiunkt  Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 1987 r. prowadzi Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Neurologiczną. Od 2008 roku Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki.

 

Uczestnik europejskich i światowych zjazdów naukowych. Wykładowca licznych krajowych zjazdów i konferencji naukowych.  Jest autorem ponad 50 artykułów w czasopismach recenzowanych krajowych i zagranicznych oraz ponad 70 streszczeń i doniesień zjazdowych (w tym 14 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej).

 

Redaktor książki pt. Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego, która ukazała się w 2010 roku nakładem wydawnictwa Termedia. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

lek. Marcin Ratajczak, neurolog
foto

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wcześniej związany zawodowo z Oddziałem Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Kliniki Neurologii PUM. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Współautor cyklu ćwiczeń usprawniających pamięć i inne procesy poznawcze oraz kilku poradników związanych z tematyką chorób otępiennych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu badań klinicznych. Aktulanie dyrektor działu badań klinicznych Centrum Medycznego EuroMedis.

Posiada certyfikat Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej umożliwiający wykonywanie USG tętnic domózgowych, zewnątrzczaszkowych, przezczaszkowej ultrasonografii doplerowskiej i dupleksowej. Prywatnie tata Tymka i Mateusza.

 

lek. Anna Ratajczak, pediatra
foto

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista chorób dzieci (pediatra). Od 2006 pracowała pediatrii w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W ramach Poradni Pediatrycznej stara się sprawować kompleksową opiekę nad dziećmi już od pierwszych dni życia. Prowadzi także własną stronę internetową (www.annaratajczak.pl), gdzie przybliża rodzicom tematy związane z dietą, szczepieniami oraz najczęstszymi problemami zdrowotnymi wieku dziecięcego. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem i koordynowaniem badań klinicznych. Posiada aktualne szkolenie z zakresu GCP. Uczestniczyła w licznych audytach wewnętrznych oraz inspekcji FDA.

dr n. med. Katarzyna Kubasik- Kładna, okulista
foto

W 2003 r. ukończyła z wyróżnieniem Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła specjalizację z chorób oczu w SPSK nr 2 w Szczecinie. W 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Jej praca związana była z zagadnieniem krótkowzroczności. Jest członkiem sekcji Elektrofizjologii i Neurookulistyki oraz sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Ma dwoje dzieci.

lek. Patrycja Sendorek, neurolog
foto

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej. Od 2008 związana zawodowo z Oddziałem Neurologii SPWSZ. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Zainteresowana szczególnie neuropsychologią, wpływem emocji i umysłu na choroby i proces zdrowienia. W wolnym czasie oddaje się pasjom kulinarnym, lekturom, jodze i rodzinie. Posługuje się językiem migowym. Mężatka, ma córeczkę.

lek. Marcin Siedlecki, neurolog
foto

Dyplom lekarza otrzymał w 2001 na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Swoją drogę rozpoczął jako lekarz rodzinny w przychodni w Łobzie, a następnie rozpoczął specjalizację neurologii na szpitalnym oddziale w Gryficach. W tym czasie rozwijał też swoje zainteresowania w dziedzinie psychoanalizy – w 2004 roku ukończył kurs, dzięki któremu został psychoterapeutą psychoanalitycznym.

Samodzielną praktykę lekarską rozpoczął w 2005 roku, a w następnym roku zdobył uprawnienia do badań EMG (elektromiografia). Doświadczenie zdobywał później na kolejnym szpitalnym oddziale neurologii, tym razem w Szczecinie, w szpitalu MSWiA, gdzie pracę rozpoczął w 2010 roku.

 

Ponadto od początku swojej lekarskiej działalności, uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. W życiu prywatnym jest zapalonym biegaczem, półmaratończykiem, a także odtwórcą średniowiecznej historii rycerzy. Z lektur najchętniej sięga po fantastykę.

dr n. med. Lilianna Osowicz-Korolonek, endokrynolog, internista
foto
W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie.
Po ukończeniu studiów rozpoczęła karierę zawodową, początkowo w Klinice Hematologii PUM, następnie w Klinice Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM, którą w 2010 r zwieńczyła obroną pracy doktorskiej oraz ukończeniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. Od 2010 r pracownica naukowo-dydaktyczna Kliniki Endokrynologii Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM. Od 2015 r specjalistka endokrynolog.
Ponadto absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia (Uniwersytet Szczeciński 2011-2012r) oraz Psychologii Zarządzania (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu 2012-2013r).
Członkini Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.
 
Aktualnie poszerza swoją wiedzę z zakresu ultrasonografii, dietetyki i dietoterapii.
 
Po godzinach pracy miłośniczka sportów siłowych. Ma dwójkę dzieci: Ewę i Tymoteusza.

 

lek. Joanna Adamiak, psychiatra
foto

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (2009). Swoją przygodę z psychiatrią rozpoczęła w SPS ZOZ Zdroje, a szkolenie specjalizacyjne w jej zakresie odbywa od 2011 roku w Klinice Psychiatrii PUM.
Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywa również pracując w poradni przyklinicznej.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

dr n. med Arkadiusz Bieleninik, neurolog dziecięcy, pediatra
foto

Ukończył Pomorską Akademię Medyczną w 1995 roku. Uzyskał tytułu specjalisty pediatry i podjął pracę jako w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych, Kardiologii Dziecięcej Wieku Rozwojowego. Od 2007 jest zatrudniony w Oddziale Pediatryczno-Noworodkowym. Od 2008 odbywał staże z neurologii dziecięcej w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej oraz  Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego w Poznaniu. Odbył liczne kursy i szkolenia organizowane przez CMKP oraz kurs usg pediatryczny podstawowy w Poznaniu.

dr n. med. Paulina Dworak, immunolog kliniczny, pediatra
foto

Ukończyła Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny)  w 2003 roku. Od 2004 roku pracowała w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK w Szczecinie. Egzamin specjalizacyjny z pediatrii zdała w 2011 roku. W trakcie swojej pracy zajmowała się m. in. zaburzeniami układu immunologicznego, w tym diagnostyką i leczeniem pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem niedoborów odporności, a po odbyciu staży specjalizacyjnych m. in. w Klinice Immunologii IP- Centrum Zdrowia Dziecka i Klinice Immunologii, Transplanotologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie w 2016 roku zdała egzamin specjalizacyjny z immunologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności. Swoją wiedzę pogłębia śledząc na bieżąco literaturę naukową oraz uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach pediatrycznych i immunologicznych.

dr n. med. Justyna Rajewska-Majchrzak, chirurg dziecięcy
foto

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej ( aktualnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego). Od 2006 roku zawodowo związaną z Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Onkologii PUM w Szczecinie. W trakcie pracy w Klinice zdobyła doświadczenie zawodowe oraz wiedzę pozwalającą mi w 2013 roku zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskać tytuł specjalisty z zakresu chirurgii dziecięcej. Równolegle prowadziła badania naukowe między innymi nad naczyniakami wczesnodziecięcymi, wyniki tych badań ujęła w ramy rozprawy doktorskiej, którą obroniła w 2010 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz European Paediatric Surgeons’ Association. Oferuje konsultacje z zakresu chirurgii dziecięcej w spokojnej, pogodnej atmosferze oraz wykonanie drobnych zabiegów w zarówno u dzieci jak i dorosłych.

dr Michał Soczawa, urolog
foto

Jest lekarzem specjalistą urologiem (FEBU).
Pracuje w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytemu Medycznego w Szczecinie, gdzie operuje oraz przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych.
Jest wykładowcą na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń urologicznych u kobiet i mężczyzn.
Swoje doświadczenie zdobył w czasie pracy zawodowej, staży zagranicznych i licznych kursów. 
Jeste autorem i współautorem wielu doniesień zjazdowych i artykułów w czasopismach. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Association of Urology).

dr n. med. Magdalena Kiedrowcz, dermatolog
foto

Jest specjalistą w zakresie dermatologii i wenerologii. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego). Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2006 roku pracując w Klinice Dermatologii. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób skóry,włosów i paznokci, w tym schorzeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych, jednostek o podłożu immunologicznym, alergologicznym. 

dr n. med. Iwona Ostrowska, pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy
foto
Jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1998r). Od 2000r. pracuje w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM w SPSK 1 w Szczecinie. W 2006r. uzyskała tytuł specjalisty w zakresie pediatrii, a w 2011r. obroniła pracę doktorską. Specjalizację z endokrynologii ukończyła w 2014 roku, natomiast w 2016r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii i diabetologii 
dziecięcej. Poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w kursach z ultrasonografii tarczycy. Poza pracą w oddziale prowadzi także zajęcia dydaktyczne ze studentami, zarówno polsko- jak i anglojęzycznymi, IV roku wydziału lekarskiego PUM. Brała udział w międzynarodowych szkołach ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), które miały miejsce na Węgrzech i w Holandii. Uczestniczę w krajowych i zagranicznych zjazdach endokrynologicznych oraz konferencjach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Zajmuję się pacjentami z różnorodnymi schorzeniami endokrynologicznymi wieku rozwojowego oraz pacjentami z otyłością.
dr n. med. Iwona Zawada, gastroenterolog
foto

Jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pracuje w Klinice Gastroenterologii PUM. Ukończyła specjalizację z chorób wewnętrznych, a w 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty gastroenterologa. Od wielu lat poszerza swoją wiedzę w dziedzinie nieswoistych chorób zapalnych jelit. Doświadczenia w swojej dziedzinie zdobywa na zjazdach poświęconych tej tematyce oraz sympozjach krajowych i międzynarodowych. 

 

dr Sebastian Woźniak, pediatra, hematoonkolog dziecięcy
foto
dr n. med. Dorota Olczak, pediatra, kardiolog dziecięcy
foto

Dr n. med. Dorota Olczak pediatra, kardiolog dziecięcy. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej. Zawodowo od początku związana z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym przy ul. Arkońskiej. W 2004 ukończyła studia doktoranckie w Klinice Neonatologii PUM. W 2007 roku zdała egzamin specjalizacyjny z pediatrii, następnie w 2013 z kardiologii dziecięcej w Kilinice Kardiologii Dziecięcej UM w Poznaniu. Odbyła dodatkowe staże specjalizacyjne w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz w IP-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuje na oddziale kardiologii dziecięcej, aktualnie w Szpitalu Dziecięcym ZOZ, gdzie zajmuje się dignostyką i leczeniem wad wrodzonych serca, zaburzeń rytmu serca oraz nadciśnienia tętniczego u pacjentów od urodzenia do 18 roku życia. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych.

lek Małgorzata Dębicka, pediatra, nefrolog dziecięcy
foto

Ukończyła Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny)  w 2003 roku. Zawodowo związana wcześniej z SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie. Od 2004 roku pracowała w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii. Egzamin specjalizacyjny z pediatrii zdała w 2012 roku. Następnie pracowała w Oddziale Klinicznym Nefrologii Dziecięcej , Pediatrii i Dializoterapii oraz w przyszpitalnej Poradni Nefrologicznej. W 2017 roku zdała egzamin specjalizacyjny z nefrologii dziecięcej. Jeste członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Swoją wiedzę pogłębia śledząc na bieżąco literaturę naukową oraz uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach pediatrycznych, nefrologicznych i ultrasonograficznych

lek. Anna Piwowarczyk, psychiatra
foto

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (2013). Szkolenie specjalizacyjne odbywa w Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie, gdzie pracuje na oddziałach całodobowych, dziennych oraz w Poradni Przyklinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stale zdobywa wiedzę i doświadczenie biorąc udział w szkoleniach, kursach i konferencjach zarówno polskich jak i zagranicznych. W czasie wolnym uwielbia podróżować i jeździć na nartach.

 

lek Agnieszka Flis-Plewik, kardiolog
foto

Ukończyła Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Ma wieloletnie doświadczenie w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej (EKG, Holter, próba wysiłkowa, Tillt Test). Kwalifikuje pacjentów do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych. Wykonuje przezklatkowe oraz przezprzełykowe badanie echokardiograficzne.
Od 2006 roku zatrudniona na Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

lek Ewa Soczawa, dermatolog
foto

Specjalistka w dziedzinie dermatologii i wenerologii, dermatolog dziecięcy, członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, autorka i współautorka prac naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym, uczestniczka licznych konferencji naukowych. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, który ukończyła z wyróżnieniem w 2007 roku.

Przygodę z dermatologią rozpoczęła w 2008 r w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych PUM w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Szczecinie.
Podczas pracy w Klinice miała możliwość zdobywania umiejętności w zakresie diagnostyki, profilaktyki oraz leczenia chorób skórnych i wenerycznych.W kwietniu 2016r., po zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego z wynikiem bardzo dobrym, uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii. W latach 2016-2018 pogłębiała doświadczenie zawodowe podczas pracy w Oddziale Dermatologii i Alergologii oraz Poradni Dermatologicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala w Szczecinie przy ul. Arkońskiej.

Obecnie zawodowo zajmuje się: 
- profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem chorób skóry, włosów, paznokci u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
- diagnostyką i leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową
- dermatochirurgią (usuwanie zmian skórnych, w tym m.in. brodawek łojotokowych, wirusowych, włókniaków, znamion, pobieranie wycinków skóry do badania histopatologicznego)
- oceną dermatoskopową zmian skórnych 
- poradami w zakresie prawidłowej pielęgnacji skóry, dostosowanej do jej stanu oraz wieku pacjenta
- medycyną estetyczną.

Systematycznie poszerza swoją wiedzę i doskonalę umiejętności praktyczne uczestnicząc w licznych sympozjach naukowych, szkoleniach, kursach oraz warsztatach. 

lek Mateusz Owsiak, radiolog
foto

W 2013r. ukończył studia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie z wyróżnieniem dziekana wydziału lekarskiego za bardzo dobre wyniki w nauce. Aktualnie kończy szkolenie specjalizacyjne z radiologii i diagnostyki obrazowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie, gdzie prowadzi także badania w ramach doktoratu związanego z diagnostyką ultrasonograficzną i zajęcia ze studentami wydziału lekarskiego. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) i Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej (RSNA). Posiada certyfikat umiejętności w zakresie diagnostyki ogólnej USG przyznany przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne za ukończenie wymaganego stażu, uczestnictwo w kursie akredytacyjnym i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu

dr n. med. Aleksandra Zalewska-Szymanowicz, pediatra, gastrolog dziecięcy
foto

Ukończyła Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w 2006 roku.   Od 2007 roku pracuje w Klinice Pediatrii, Hematoonkologii i Gastoenterologii Dziecięcej SPSK nr 1 w Szczecinie. Egzamin specjalizacyjny z pediatrii zdała w 2013 roku. Od 2014 roku jest w trakcie szkolenia w zakresie gastroenterologii dziecięcej. W 2013 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. "Zmienność obrazu klinicznego choroby trzewnej u dzieci z województwa zachodniopomorskiego w latach 1990-2010" uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. W trakcie swojej pracy zajmuje się m.in. chorobami przewodu pokarmowego, żywieniem dzieci zdrowych i chorych, zaburzeniami karmienia i odżywiania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Swoją wiedzę pogłębia śledząc na bieżąco literaturę naukową oraz uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach pediatrycznych i gastroenterologicznych.

dr n. med. Paweł Jakszuk, ortopeda
foto

dr n. med. Paweł Jakszuk: ortopeda. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej. Pierwsze doświadczenia zawodowe związane z okresem specjalizacji zdobywał w szpitalu w Szczecinie-Zdunowie. W 2009 r uzyskał dyplom specjalisty z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W 2011 r obronił pracę doktorską na macierzystej uczelni pod kierunkiem prof. Piotra Prowansa. Przez kilka lat związany z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej PUM w Szczecinie. Obecnie zatrudniony jako starszy asystent w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala w Gorzowie Wlkp., największej tego typu jendostki leczniczej w województwie lubuskim.