O nas

Centrum Medyczne EuroMedis Sp. z o.o. powstało w roku 2009r.  łącząc w ramach jednej placówki diagnostykę oraz leczenie chorób z zakresu neurologii i psychiatrii. Podczas wieloletniej pracy z pacjentami cierpiącymi na schorzenia neurologiczne dostrzegaliśmy potrzebę stworzenia im wszechstronnej opieki, nie tylko neurologicznej, ale także psychologicznej i psychiatrycznej. Dlatego też, aby zapewnić naszym pacjentom i ich rodzinom jak najlepszą pomoc i opiekę, stworzyliśmy zespół wszechstronnych, współpracujących ze sobą specjalistów nie tylko w dziedzinie neurologii, psychiatrii i psychologii, lecz także chorób wewnętrznych, okulistyki, kardiologii, dermatologii czy pediatrii. Stale poszerzamy grono współpracujących z nami specjalistów. Zapewniamy diagnostykę obrazową, laboratoryjną i elektrofizjologiczną oraz pełen zakres wsparcia psychologicznego. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje także dietetyk oraz fizjoterapeuta.

Nasza działalność obejmuje diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Prowadzimy także badania kliniczne głównie z zakresu neurologii. Stale poszerzamy naszą działalność by zapewnić Państwu opiekę medyczną na europejskim poziomie.

Nasz zespół
Wyświetl lekarzy z poradnii:
dr hab. n. med. Prof. US Andrzej Potemkowski, neurolog
foto

W latach 1978- 1999 adiunkt  Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 1987 r. prowadzi Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Neurologiczną. Od 2008 roku Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki.

 

Uczestnik europejskich i światowych zjazdów naukowych. Wykładowca licznych krajowych zjazdów i konferencji naukowych.  Jest autorem ponad 50 artykułów w czasopismach recenzowanych krajowych i zagranicznych oraz ponad 70 streszczeń i doniesień zjazdowych (w tym 14 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej).

 

Redaktor książki pt. Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego, która ukazała się w 2010 roku nakładem wydawnictwa Termedia. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

lek. spec. Marcin Ratajczak, neurolog
foto

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wcześniej związany zawodowo z Oddziałem Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Kliniki Neurologii PUM. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Współautor cyklu ćwiczeń usprawniających pamięć i inne procesy poznawcze oraz kilku poradników związanych z tematyką chorób otępiennych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu badań klinicznych. Aktulanie dyrektor działu badań klinicznych Centrum Medycznego EuroMedis.

Posiada certyfikat Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej umożliwiający wykonywanie USG tętnic domózgowych, zewnątrzczaszkowych, przezczaszkowej ultrasonografii doplerowskiej i dupleksowej. Prywatnie tata Tymka i Mateusza.

 

lek. Anna Ratajczak, pediatra
foto

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista chorób dzieci (pediatra). Od 2006 pracowała pediatrii w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W ramach Poradni Pediatrycznej stara się sprawować kompleksową opiekę nad dziećmi już od pierwszych dni życia. Prowadzi także własną stronę internetową (www.annaratajczak.pl), gdzie przybliża rodzicom tematy związane z dietą, szczepieniami oraz najczęstszymi problemami zdrowotnymi wieku dziecięcego. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem i koordynowaniem badań klinicznych. Posiada aktualne szkolenie z zakresu GCP. Uczestniczyła w licznych audytach wewnętrznych oraz inspekcji FDA.

dr n. med. Katarzyna Kubasik- Kładna, okulista
foto

W 2003 r. ukończyła z wyróżnieniem Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła specjalizację z chorób oczu w SPSK nr 2 w Szczecinie. W 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Jej praca związana była z zagadnieniem krótkowzroczności. Jest członkiem sekcji Elektrofizjologii i Neurookulistyki oraz sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Ma dwoje dzieci.

lek. Patrycja Sendorek, neurolog
foto

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej. Od 2008 związana zawodowo z Oddziałem Neurologii SPWSZ. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Zainteresowana szczególnie neuropsychologią, wpływem emocji i umysłu na choroby i proces zdrowienia. W wolnym czasie oddaje się pasjom kulinarnym, lekturom, jodze i rodzinie. Posługuje się językiem migowym. Mężatka, ma córeczkę.

lek. Marcin Siedlecki, neurolog
foto

Dyplom lekarza otrzymał w 2001 na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Swoją drogę rozpoczął jako lekarz rodzinny w przychodni w Łobzie, a następnie rozpoczął specjalizację neurologii na szpitalnym oddziale w Gryficach. W tym czasie rozwijał też swoje zainteresowania w dziedzinie psychoanalizy – w 2004 roku ukończył kurs, dzięki któremu został psychoterapeutą psychoanalitycznym.

Samodzielną praktykę lekarską rozpoczął w 2005 roku, a w następnym roku zdobył uprawnienia do badań EMG (elektromiografia). Doświadczenie zdobywał później na kolejnym szpitalnym oddziale neurologii, tym razem w Szczecinie, w szpitalu MSWiA, gdzie pracę rozpoczął w 2010 roku.

 

Ponadto od początku swojej lekarskiej działalności, uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. W życiu prywatnym jest zapalonym biegaczem, półmaratończykiem, a także odtwórcą średniowiecznej historii rycerzy. Z lektur najchętniej sięga po fantastykę.

dr n. med. Lilianna Osowicz-Korolonek, endokrynolog, internista
foto
W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie.
Po ukończeniu studiów rozpoczęła karierę zawodową, początkowo w Klinice Hematologii PUM, następnie w Klinice Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM, którą w 2010 r zwieńczyła obroną pracy doktorskiej oraz ukończeniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. Od 2010 r pracownica naukowo-dydaktyczna Kliniki Endokrynologii Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM. Od 2015 r specjalistka endokrynolog.
Ponadto absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia (Uniwersytet Szczeciński 2011-2012r) oraz Psychologii Zarządzania (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu 2012-2013r).
Członkini Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.
 
Aktualnie poszerza swoją wiedzę z zakresu ultrasonografii, dietetyki i dietoterapii.
 
Po godzinach pracy miłośniczka sportów siłowych. Ma dwójkę dzieci: Ewę i Tymoteusza.

 

lek. Joanna Adamiak, psychiatra
foto

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (2009). Swoją przygodę z psychiatrią rozpoczęła w SPS ZOZ Zdroje, a szkolenie specjalizacyjne w jej zakresie odbywa od 2011 roku w Klinice Psychiatrii PUM.
Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywa również pracując w poradni przyklinicznej.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

dr n. med Arkadiusz Bieleninik, neurolog dziecięcy, pediatra
foto

Ukończył Pomorską Akademię Medyczną w 1995 roku. Uzyskał tytułu specjalisty pediatry i podjął pracę jako w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych, Kardiologii Dziecięcej Wieku Rozwojowego. Od 2007 jest zatrudniony w Oddziale Pediatryczno-Noworodkowym. Od 2008 odbywał staże z neurologii dziecięcej w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej oraz  Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego w Poznaniu. Odbył liczne kursy i szkolenia organizowane przez CMKP oraz kurs usg pediatryczny podstawowy w Poznaniu.

dr n. med. Paulina Dworak, immunolog kliniczny, pediatra
foto

Ukończyła Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny)  w 2003 roku. Od 2004 roku pracowała w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK w Szczecinie. Egzamin specjalizacyjny z pediatrii zdała w 2011 roku. W trakcie swojej pracy zajmowała się m. in. zaburzeniami układu immunologicznego, w tym diagnostyką i leczeniem pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem niedoborów odporności, a po odbyciu staży specjalizacyjnych m. in. w Klinice Immunologii IP- Centrum Zdrowia Dziecka i Klinice Immunologii, Transplanotologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie w 2016 roku zdała egzamin specjalizacyjny z immunologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności. Swoją wiedzę pogłębia śledząc na bieżąco literaturę naukową oraz uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach pediatrycznych i immunologicznych.

dr n. med. Justyna Rajewska-Majchrzak, chirurg dziecięcy
foto

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej ( aktualnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego). Od 2006 roku zawodowo związaną z Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Onkologii PUM w Szczecinie. W trakcie pracy w Klinice zdobyła doświadczenie zawodowe oraz wiedzę pozwalającą mi w 2013 roku zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskać tytuł specjalisty z zakresu chirurgii dziecięcej. Równolegle prowadziła badania naukowe między innymi nad naczyniakami wczesnodziecięcymi, wyniki tych badań ujęła w ramy rozprawy doktorskiej, którą obroniła w 2010 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz European Paediatric Surgeons’ Association. Oferuje konsultacje z zakresu chirurgii dziecięcej w spokojnej, pogodnej atmosferze oraz wykonanie drobnych zabiegów w zarówno u dzieci jak i dorosłych.

dr Michał Soczawa, urolog
foto

Jest lekarzem specjalistą urologiem (FEBU).
Pracuje w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytemu Medycznego w Szczecinie, gdzie operuje oraz przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych.
Jest wykładowcą na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń urologicznych u kobiet i mężczyzn.
Swoje doświadczenie zdobył w czasie pracy zawodowej, staży zagranicznych i licznych kursów. 
Jeste autorem i współautorem wielu doniesień zjazdowych i artykułów w czasopismach. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Association of Urology).

dr n. med. Magdalena Kiedrowcz, dermatolog
foto

Jest specjalistą w zakresie dermatologii i wenerologii. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego). Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2006 roku pracując w Klinice Dermatologii. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób skóry,włosów i paznokci, w tym schorzeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych, jednostek o podłożu immunologicznym, alergologicznym. 

dr n. med. Iwona Ostrowska, pediatra, endokrynolog i diabetolog dziecięcy
foto
Jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1998r). Od 2000r. pracuje w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM w SPSK 1 w Szczecinie. W 2006r. uzyskała tytuł specjalisty w zakresie pediatrii, a w 2011r. obroniła pracę doktorską. Specjalizację z endokrynologii ukończyła w 2014 roku, natomiast w 2016r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii i diabetologii 
dziecięcej. Poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w kursach z ultrasonografii tarczycy. Poza pracą w oddziale prowadzi także zajęcia dydaktyczne ze studentami, zarówno polsko- jak i anglojęzycznymi, IV roku wydziału lekarskiego PUM. Brała udział w międzynarodowych szkołach ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), które miały miejsce na Węgrzech i w Holandii. Uczestniczę w krajowych i zagranicznych zjazdach endokrynologicznych oraz konferencjach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Zajmuję się pacjentami z różnorodnymi schorzeniami endokrynologicznymi wieku rozwojowego oraz pacjentami z otyłością.
dr n. med. Iwona Zawada, gastroenterolog
foto

Jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pracuje w Klinice Gastroenterologii PUM. Ukończyła specjalizację z chorób wewnętrznych, a w 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty gastroenterologa. Od wielu lat poszerza swoją wiedzę w dziedzinie nieswoistych chorób zapalnych jelit. Doświadczenia w swojej dziedzinie zdobywa na zjazdach poświęconych tej tematyce oraz sympozjach krajowych i międzynarodowych. 

 

dr n. med. Paweł Jakszuk, ortopeda
foto

dr n. med. Paweł Jakszuk: ortopeda. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej. Pierwsze doświadczenia zawodowe związane z okresem specjalizacji zdobywał w szpitalu w Szczecinie-Zdunowie. W 2009 r uzyskał dyplom specjalisty z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W 2011 r obronił pracę doktorską na macierzystej uczelni pod kierunkiem prof. Piotra Prowansa. Przez kilka lat związany z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej PUM w Szczecinie. Obecnie zatrudniony jako starszy asystent w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala w Gorzowie Wlkp., największej tego typu jendostki leczniczej w województwie lubuskim.

dr Sebastian Woźniak, pediatra, hematoonkolog dziecięcy
foto
dr n. med. Aleksandra Zalewska-Szymanowicz, pediatra, gastrolog dziecięcy
foto

Ukończyła Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w 2006 roku.   Od 2007 roku pracuje w Klinice Pediatrii, Hematoonkologii i Gastoenterologii Dziecięcej SPSK nr 1 w Szczecinie. Egzamin specjalizacyjny z pediatrii zdała w 2013 roku. Od 2014 roku jest w trakcie szkolenia w zakresie gastroenterologii dziecięcej. W 2013 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. "Zmienność obrazu klinicznego choroby trzewnej u dzieci z województwa zachodniopomorskiego w latach 1990-2010" uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. W trakcie swojej pracy zajmuje się m.in. chorobami przewodu pokarmowego, żywieniem dzieci zdrowych i chorych, zaburzeniami karmienia i odżywiania. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Swoją wiedzę pogłębia śledząc na bieżąco literaturę naukową oraz uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach pediatrycznych i gastroenterologicznych.

dr n. med. Dorota Olczak, pediatra, kardiolog dziecięcy
foto

Dr n. med. Dorota Olczak pediatra, kardiolog dziecięcy. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej. Zawodowo od początku związana z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym przy ul. Arkońskiej. W 2004 ukończyła studia doktoranckie w Klinice Neonatologii PUM. W 2007 roku zdała egzamin specjalizacyjny z pediatrii, następnie w 2013 z kardiologii dziecięcej w Kilinice Kardiologii Dziecięcej UM w Poznaniu. Odbyła dodatkowe staże specjalizacyjne w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz w IP-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuje na oddziale kardiologii dziecięcej, aktualnie w Szpitalu Dziecięcym ZOZ, gdzie zajmuje się dignostyką i leczeniem wad wrodzonych serca, zaburzeń rytmu serca oraz nadciśnienia tętniczego u pacjentów od urodzenia do 18 roku życia. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych.

lek. Anna Piwowarczyk, psychiatra
foto

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (2013). Szkolenie specjalizacyjne odbywa w Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie, gdzie pracuje na oddziałach całodobowych, dziennych oraz w Poradni Przyklinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stale zdobywa wiedzę i doświadczenie biorąc udział w szkoleniach, kursach i konferencjach zarówno polskich jak i zagranicznych. W czasie wolnym uwielbia podróżować i jeździć na nartach.