PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

W Poradni Psychiatrycznej prowadzona jest diagnostyka i leczenie zaburzeń nastroju, depresyjnych, nerwicowych (m.in. zespół przewlekłego zmęczenia, zaburzeń snu), lękowych (m.in. fobie, uogólnione zaburzenia lękowe).

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego możliwe jest uzyskanie specjalistycznej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w zakresie diagnozy i terapii różnych problemów natury psychicznej m.in.:

 • zaburzeń psychosomatycznych (uporczywe, nie mające podłoża medycznego dolegliwości somatyczne ze strony np. serca, układu pokarmowego, układu oddechowego czy moczowo- płciowego),
 • zaburzeń nerwicowych (m.in. zespół przewlekłego zmęczenia z towarzyszącymi objawami somatycznymi takimi jak: zawroty głowy, bóle mięśniowe, napięciowe bóle głowy, zaburzenia snu),
 • zaburzeń lękowych (m.in. fobie, uogólnione zaburzenia lękowe),
 • zaburzeń afektywnych (m.in. dystymii, zaburzeń depresyjnych nawracających lub uwarunkowanych sytuacyjnie),
 • zaburzeń adaptacyjnych (spowodowane np. przewlekłą chorobą somatyczną, żałobą po stracie bliskiej osoby, przewlekłego stresu czy napięcia emocjonalnego).
poradnia psychiatryczna szczecin

W ramach PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ przyjmują lekarze:

 • lek. Adam Łopuszko

 • lek. Joanna Ludwisiak-Pociask

 • centrum medyczne szczecin

  lek. Katarzyna Rejniak-Stolarczyk

 • psychitra

  lek. Anna Piwowarczyk-Flis

lek. Adam Łopuszko

specjalista psychiatra

Ukończył Wydział Lekarski Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w 2014 roku.

Tytuł specjalisty uzyskał w 2021r., po ukończonym  szkoleniu specjalizacyjnym w Katedrze i Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie. Doświadczenie zdobywał na oddziale klinicznym całodobowym oraz w poradni przyklinicznej.

Od 2018 r. pracuje w lecznictwie ambulatoryjnym, gdzie na co dzień współpracuje z innymi specjalistami, psychologami oraz psychoterapeutami.

Od 2021 r. uczestniczy w badaniach klinicznych, gdzie sprawuje psychiatryczną opiekę nad pacjentami leczonymi z powodu choroby Alzheimera, czy schizofrenii.

Posiada uprawnienia do:
– wypisywania recept na leki (w tym refundowane)
– wystawiania zwolnień ZUS ZLA,
– wystawiania zaświadczeń lekarskich
Ukończone studia podyplomowe i kursy:
– w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Medycyny Bólu na Uniwersytecie Jagielońskim
– ukończył kurs zastosowania Technik Terapii Poznawczo-Behawioralnych
– jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Uczestniczy w wielu konferencjach psychiatrycznych, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności.

W pracy z pacjentem przykłada dużą wagę do diagnostyki, stara się holistycznie podchodzić do problemów oraz wdrażać komplementarne leczenie.

Prywatnie mąż i ojciec, w wolnym czasie pasjonat gór i pieszych wędrówek.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

 

Adam Łopuszko – ZnanyLekarz.pl

lek. Joanna Ludwisiak-Pociask

specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego który ukończyła w 2008 roku. Specjalizację z psychiatrii dorosłych odbyła w Klinice Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Egzamin specjalizacyjny zdała w 2017 roku.
W tym samym czasie podjęła studia podyplomowe na kierunku Psychoterapia na Uniwersytecie Jagiellońskim które ukończyła.

Pracowała zarówno na oddziałach całodobowych jak i w Przychodniach Zdrowia Psychicznego -wieloletni staż pracy w różnych jednostkach pomocy pacjentom. Lekarz empatyczny, z indywidualnym podejściem do każdego.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prywatnie pasjonują ją podróże po świecie.

Przyjmuje też pacjentów w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

Joanna Ludwisiak-Pociask – ZnanyLekarz.pl

centrum medyczne szczecin

lek. Katarzyna Rejniak-Stolarczyk

specjalista psychiatra

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (2012 rok).

Specjalizację w dziedzinie psychiatrii odbyła w Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie. Podczas realizowania programu specjalizacji zdobyła doświadczenie w pracy z pacjentami hospitalizowanymi w Oddziałach Całodobowych i Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii, leczonych ambulatoryjnie w Przyklinicznej Poradni Psychiatrycznej oraz objętych opieką Zespołu Leczenia Środowiskowego.

W 2023 roku ukończyła szkolenie specjalizacyjne oraz zdała egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii dorosłych.

W 2022 roku odbyła kurs z medycyny paliatywnej, od tego momentu pozostaje związana z Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Obecnie pracuje w Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Szczecińskim Centrum Zdrowia.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Systematycznie poszerza i aktualizuje swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach.

Dzięki pracy w Klinice Psychiatrii oraz w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej SPS ZOZ „Zdroje” docenia współpracę specjalistów z różnych dziedzin w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. W razie potrzeby kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczne, diagnostykę laboratoryjną, obrazową i psychologiczną. Chętnie korzysta ze wsparcia psychologów i psychoterapeutów w procesie leczenia.
W praktyce lekarskiej zwraca uwagę na budowanie relacji terapeutycznej oraz psychoedukację. Kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta, stara się uwzględniać jego potrzeby. W miarę możliwości włącza pacjenta w proces decyzyjny, przedstawia możliwości leczenia farmakologicznego oraz niefarmakologicznego zaburzeń i chorób psychicznych.

Ma uprawnienia do wystawiania recept (także z refundacją), zwolnień oraz zaświadczeń lekarskich.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

psychitra

lek. Anna Piwowarczyk-Flis

specjalista psychiatra

Absolwentka  z wyróżnieniem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Psychiatrii PUM. Pracowała na oddziałach całodobowych, dziennych, w poradniach zdrowia psychicznego, a także w zespole leczenia środowiskowego. W 2021r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty psychiatry.

W 2022r. zostałam nagrodzona przez Ministra Zdrowia za uzyskanie najlepszego wyniku w Polsce z egzaminu PES w dziedzinie psychiatrii.
Jest współtwórcą zagadnień z psychiatrii na medycznych portalach edukacyjnych takich jak “Lepolek” i “Lekki kurs”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Stale zdobywa wiedzę i doświadczenie, uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach polskich i zagranicznych. W swojej pracy stara się podchodzić do pacjenta indywidualnie i holistycznie, dlatego też chętnie współpracuje w procesie diagnostyczno-terapeutycznym z psychologami i psychoterapeutami, a także jeśli zachodzi taka potrzeba kieruje pacjenta na badania obrazowe, laboratoryjne, czy też inne konsultacje specjalistyczne.
Posiadam uprawnienia do wypisywania recept ( w tym na leki refundowane), zwolnień lekarskich ZUS-ZLA oraz zaświadczeń lekarskich.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

Anna Piwowarczyk-Flis – ZnanyLekarz.pl

Grafik przyjęć:

PON WT ŚR CZW PT
Lek. Adam Łopuszko 08:30 – 17:00 08:30 -15:40 11:30 – 15:30
Lek. Katarzyna Rejniak-Stolarczyk 14:30 – 18:00
Lek. Joanna Ludwisiak-Pociask 10:00 – 15:00 10:00 – 15:00
Lek. Anna Piwowarczyk-Flis 09:00 – 14:00

Podane godziny przyjęć są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...