PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ POZ POMORZANY

PIELĘGNIARKI  POZ Pomorzany stanowią bardzo ważne ogniwo w systemie opieki zdrowotnej świadczonej w naszej placówce i spełniają zarazem ważną rolę w życiu naszych pacjentów. Są z nim od drugiego miesiąca życia aż do późnej starości. Powinnością naszych pielęgniarek POZ jest udzielanie świadczeń osobom zdrowym, chorym i niepełnosprawnym. Nasz personel planuje i realizuje kompleksową opiekę nad pacjentem i jego rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania oraz udziela świadczeń z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki, pielęgnacji w różnych stanach, wykonuje świadczenia diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, i rehabilitacyjne.

Każdy pacjent może zgłosić do wybranej pielęgniarki POZ, kiedy będzie miał taką potrzebę, bez względu czy jest zdrowy, czy chory. Pielęgniarka może między innymi przeprowadzić edukację z zakresu promocji zdrowia, udzielić porady w zakresie zdrowego stylu życia, czynników ryzyka chorób, profilaktyki. Może też wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, wagi ciała, określić wskaźnik BMI, wykonać pomiar poziomu cukru, zorganizować grupę wsparcia, zrealizować program profilaktyki gruźlicy, finansowany przez NFZ.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia pielęgniarskie przez Pielęgniarki POZ Pomorzany udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

pielęgniarka nfz szczecin

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 06 r.ż., w tym:
 • wizyty patronażowe w 34.(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
 • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 24 i 5 lat,
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy,
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta,
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta,
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej EuroMedis udzielają świadczeń pielęgniarki:

 • diagnostyka szczecin

  mgr Jolanta Rudzińska

 • diagnostyka szczecin

  mgr Izabela Zamilska

diagnostyka szczecin

mgr Jolanta Rudzińska

pielęgniarka

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia oraz Policealnej Szkoły Medycznej- kierunek Technik Elektroradiolog.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny RKO, kurs szczepień oraz leczenia ran.

Od 2015 r jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, padaczce u dorosłych. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi pacjentami, dlatego też w naszym Centrum Medycznym zajmuje się szczepieniami ochronnymi dla dzieci.

diagnostyka szczecin

mgr Izabela Zamilska

pielęgniarka

Absolwentka Studium Medycznego w Szczecinie oraz studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Pracuje także w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, gdzie zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi.

Od 2009 r. jest członkiem zespołu badań klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II i III fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, padaczce u dorosłych i dzieci, stopie cukrzycowej.

Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

Grafik przyjęć:

PON WT ŚR CZW PT
mgr Jolanta Rudzińska 08:00 – 16:00

16:00 – 18:00 WD*

08:00 – 16:00

16:00 – 18:00 WD*

08:00 – 16:00

16:00 – 18:00 WD*

08:00 – 16:00

16:00 – 18:00 WD*

08:00 – 16:00

16:00 – 18:00 WD*

*WD – wizyty domowe

Deklaracja wyboru POZ oraz pielęgniarki POZ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...