PIELĘGNIARKI

  • mgr Anna Kozińska

  • mgr Joanna Rudzińska

  • mgr Katarzyna Petryszak

  • mgr Ilona Bartłomiejska

  • Izabela Zamilska

  • mgr Wioletta Bączkowska

mgr Anna Kozińska

pielęgniarka koordynująca, specjalista start-up

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia.

Od 2014 r jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki koordynującej w badaniach I-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, Stwardnieniu Rozsianym, Padaczce, Migrenie .

Ukończyła kurs EKG, RKO, Szczepień Ochronnych, Ordynowania leków i wypisywania recept , oraz badania fizykalnego. W 2018 r ukończyła kurs z zakresu zaawansowanej pierwszej pomocy uzyskując europejski certyfikat ALS.

Posiada aktualne szkolenie GCP oraz IATA.

mgr Joanna Rudzińska

pielęgniarka

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia oraz Policealnej Szkoły Medycznej- kierunek Technik Elektroradiolog.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny RKO, kurs szczepień oraz leczenia ran.

Od 2015 r jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, padaczce u dorosłych. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi pacjentami, dlatego też w naszym Centrum Medycznym zajmuje się szczepieniami ochronnymi dla dzieci.

mgr Katarzyna Petryszak

pielęgniarka

Absolwentka Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie-studia I stopnia, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie-studia II stopnia oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku „Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia w Polsce”.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa geriatrycznego, ordynowania leków, RKO oraz leczenia ran. Od 2015 roku specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym.

Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

mgr Ilona Bartłomiejska

pielęgniarka

Izabela Zamilska

pielęgniarka

Absolwentka Studium Medycznego w Szczecinie oraz studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Pracuje także w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, gdzie zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi.

Od 2009 r. jest członkiem zespołu badań klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II i III fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, padaczce u dorosłych i dzieci, stopie cukrzycowej.

Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

mgr Wioletta Bączkowska

pielęgniarka

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na PAM w Szczecinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziałach szpitalnych w Polsce i Wielkiej Brytanii. posiadam kurs specjalistyczny wykonywania i interpretacji zapisu EKG, kurs specjalistyczny pielęgnacji portów do naczyniowych i innych dojść dożylnych. Obecnie w trakcie kursu specjalistycznego Pielęgniarstwo rodzinne.

Swoją wiedzę poszerza na bieżąco uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach oraz śledząc literaturę medyczną z zakresu pielęgniarstwa. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

PRACOWNICY DZIAŁU DIAGNOSTYCZNO-ZBIEGOWEGO

  • mgr inż. Natalia Laskowska

  • mgr Aleksandra Suchodolska

mgr inż. Natalia Laskowska

ratownik medyczny, pracownik działu diagnostyczno-zabiegowego

Pracownik laboratoryjny. Absolwentka Ratownictwa Medycznego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz Biotechnologii na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Od 2015 r jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, w badaniach II-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera oraz stwardnieniu rozsianym.

Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

mgr Aleksandra Suchodolska

młodszy pracownik działu diagnostyczno-zabiegowego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskała magisterium na kierunku biotechnologia w zakresie biotechnologii medycznej.

Podczas studiów zdobywała doświadczenie w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie oraz w Klinice Leczenia Niepłodności „Gameta” w Warszawie.

Ukończyła także szkolenie „Monitorowanie Badań Klinicznych – część podstawową i zaawansowaną”.

TECHNICY ELEKTRORADIOLOGII

  • Teresa Ziółkowska

  • mgr Monika Chmielarz

Teresa Ziółkowska

technik elektroradiologii

mgr Monika Chmielarz

technik elektroradiologii

Absolwentka Zachodniopomorskiego Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, na którym uzyskałam dyplom technik Elekrtoradiolog oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym uzyskałam magistra na Wydziale Matematyczno-Fizycznym o specjalności Fizyka Medyczna.

W 2010 roku odbyła staż w Zachodniopomorskim Cetrum Onkologii (ZCO) w Szczecinie jako technik radioterapii. Następnie przez trzy lata pracowała w SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie na stanowisku technik EEG na oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii. W 2019 roku odbyłam praktykę w 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w Pracowni Medycyny Nuklearnej jako technik elektroradiolog .

Posiada aktualny dyplom ukończenia kursu Ochrona Rardiologiczna Pacjenta. Swoją wiedzę poszerza na bieżąco uczestnicząc w szkoleniach, kursach,śledząc literaturę i nowinki technologii z dziedziny Elektroradiologii (EKG , EEG, TK , MR) oraz Fizyki Medycznej.

error: Materiały są niedostępne.
Wczytywanie...