PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Poradnia Psychologiczna zajmuje się poradnictwem dla rodziców oraz badaniami psychologicznymi i terapią dzieci.

Konsultacja psychologiczna

Przy pierwszej wizycie, niezależnie od rodzaju problemu i wieku dziecka na konsultację psychologiczną zapraszamy wyłącznie rodziców. Podczas rozmowy psycholog udziela rodzicom wskazówek służących rozwiązaniu zgłaszanego problemu.  Rezultatem tego spotkania jest sformułowanie przez psychologa zaleceń po wizycie w formie pisemnej w ciągu 7 dni. W zależności od potrzeb rodzice mogą uczestniczyć w jednej lub kilku konsultacjach z psychologiem. Jeśli jednak istnieją zalecenia do dalszej diagnozy rodziny, uzgodniony zostaje termin badania dziecka.

Badanie dziecka i wydanie opinii

Badanie psychologiczne dziecka następuje zawsze po uprzedniej konsultacji, w której uczestniczył rodzic/rodzice. W czasie badania wymagana jest obecność rodzica. Rodzic wypełnia formularz zgody na badanie dziecka. Na podstawie przeprowadzonego badania psycholog w ciągu 7 dni formułuje opinię wraz zaleceniami dla rodziców i – jeśli rodzic zgłasza taką potrzebę –  dla szkoły. Rezultatem konsultacji z rodzicami i badania dziecka może być także zalecenie objęcia go terapią.

poradnia psychologiczna dla dzieci

Terapia dziecka

Punktem wyjścia do objęcia dziecka pomocą w formie zajęć terapeutycznych są zalecenia zawarte w opinii psychologicznej. Z pomocy psychologa korzystają dzieci cierpiące z powodu trudności  w nauce, problemów natury emocjonalnej czy wychowawczej. Terapia dziecka odbywa się w oparciu o omówiony z rodzicem kontrakt terapeutyczny, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica.

Zajęcia terapeutyczne na ogół odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo, chyba że psycholog wspólnie z rodzicami ustali inaczej.

W ramach PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ przyjmują psycholodzy:

  • mgr Magdalena Pasiowiec

mgr Magdalena Pasiowiec

psycholog

Jest absolwentką psychologii (o specjalności klinicznej) oraz studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończyła także certyfikowane szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, obecnie w trakcie całościowego certyfikowanego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w akredytowanej szkole psychoterapeutycznej. Ukończyła również roczne studium interwencji kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz humanistycznym w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu.

W Centrum Medycznym Euromedis prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób zmagających się z różnego rodzaju trudnościami, doświadczającym kryzysu czy potrzebującym zmiany. Udziela pomocy psychologicznej w zakresie różnorodnych problemów związanych między innymi ze stresem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości, obniżonym nastrojem i spadkiem motywacji. Do każdej osoby stara się podchodzić indywidualnie, a metody pracy dostosowywać do jej możliwości i potrzeb.

Na co dzień współpracuje także ze Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówką Wsparcia Dziennego, prowadząc zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi i młodzieżą. Udzielam także konsultacji dla rodziców i wychowawców oraz współpracuję z Fundacją, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prowadząc indywidualne konsultacje psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając liczne staże w placówkach oświatowych oraz klinicznych, m. in. na oddziale ogólnopsychiatrycznym i w ośrodku uzależnień. Swoje umiejętności rozwijała pełniąc funkcję trenera i koordynatora szkoleń w ogólnopolskim projekcie wspierającym szkoły i placówki oświatowe w zakresie interwencji kryzysowej, a także pracując jako biegły psycholog w Sądzie Metropolitalnym. Współpracowała również z przedszkolem i żłobkiem, czuwając nad prawidłowym rozwojem najmłodszych.

Jako specjalista, pragnący nieustannie poszerzać swoją wiedzę i podnosić umiejętności, pozostaje na drodze rozwoju, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

 

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

Grafik przyjęć:

PON WT ŚR CZW PT
Mgr Magdalena Pasiowiec 08:00 – 14:00 08:00 – 12:00 12:30 – 18:30 12:30 – 15:30
Mgr Justyna Rek 19:00-20:00 12:00 – 13:00

17:30-18:30

12:30 – 13:30

19:00-20:00

08:00 – 14:00

Podane godziny przyjęć są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...