PORADNIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Nasza Poradnia Neurologopedyczna przeznaczona jest dla pacjentów z zaburzeniami rozumienia, komunikacji i mowy w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych, udarów mózgu, guzów mózgu oraz chorób neurodegeneracyjnych : choroba Alzheimera, Parkinsona,stwardnienie rozsiane(SM), stwardnienie zanikowe boczne (SLA), i innych, oraz choroby układu nerwowego.

Terapia obejmuje:

  • zaburzenia obszaru ustno – twarzowego (nieprawidłowości napięcia mięśniowego, asymetrie, konieczność leczenia ortodontycznego),
  • zaburzenia komunikacji o typie afazji ( przywrócenie i usprawnienie rozumienia i budowanie komunikatów językowych),
  • zaburzenia dyzartyczne ( przywrócenie i usprawnienie artykulacji dźwięków mowy , prawidłowej fonacji i oddechu),
  • zaburzenia płynności mowy jąkanie ( przywrócenie płynności mowy, niwelowanie powtórzeń i blokad, utrwalenie prawidłowego oddechu i tempa mowy),
  • stymulowanie procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej, a także pamięci, myślenia i koncentracji,
  • stymulowanie i rozwijanie mowy w procesie odtwarzania, dialogu i mowy opowieściowej.

Prowadzona terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań każdego pacjenta.

Ćwiczenia prowadzone są w spokojnej i przyjaznej atmosferze co powinno motywować i mobilizować pacjentów do świadomego i aktywnego działania na rzecz poprawy umiejętności rozumienia, komunikowania się i mówienia.

W ramach PORADNI NEUROLOGOPEDYCZNEJ przyjmują specjaliści:

  • mgr Beata Rzęsa

mgr Beata Rzęsa

neurologopeda, logopeda, surdopedagog

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła studia podyplomowe- logopedia, studia podyplomowe II stopnia- neurologopedia, studia podyplomowe- surdopedagogika, studia podyplomowe- wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera.

Posiada wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym i pasją.

Pracuje m.in. z dziećmi z porażeniem mózgowym, zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera i Downa, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, a także rozszczepem podniebienia. Diagnozuje i prowadzi terapię osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.

Zajmuje się również profilaktyką logopedyczną, bada i diagnozuje, prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój mowy, a także wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka (m.in. dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, obciążeniem genetycznym).

Pomaga w korygowaniu wad mowy, prowadzi ćwiczenia rozwijające opóźniony rozwój mowy, a także terapię niepłynności mowy i jąkania.

Systematycznie poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w warsztatach szkoleniowych i konferencjach.

 
ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

Grafik przyjęć:

PON WT ŚR CZW PT
Mgr Beata Rzęsa 12:00 – 20:00 09:00 – 14:00

Podane godziny przyjęć są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...