Poradnia Psychologiczna
Czym się zajmujemy

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE „ Złap sens” dla młodzieży gimnazjalnej

1. Psychoedukacyjne zajęcia grupowe skierowane są dla młodzieży z trudnościami w adaptacji do nowych sytuacji oraz z okazywaniem i rozumieniem własnych i cudzych emocji, a także mającej problemy w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, cierpiącej na nieśmiałość lub niską samoocenę. Zajęcia prowadzone są w ciekawej formie, z wykorzystaniem ćwiczeń i zabaw psychologicznych.

2. Cele:

a. Wyzwolenie aktywności w kierunku samopoznania i samooceny

b. Nabycie przez młodzież umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej

c. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami

d. Trening umiejętności eliminowania społecznie niepożądanych zachowań, przede wszystkim agresji i przemocy

e. Zdobycie umiejętności życiowych, osiągnięcie większej autonomii i odpowiedzialności za swoje zachowania

3. Ramowy program:

a. Zajęcia integracyjne – 2 spotkania

b. Samoocena - mocne i słabe strony – 1 spotkanie

c. Komunikacja werbalna i niewerbalna – 2 spotkania

d. Emocje, jak sobie z nimi radzić – 2 spotkania

e. Kontrola złości – 1 spotkanie

f. Radzenie sobie ze stresem – 1 spotkanie

g. System wartości – 1 spotkanie

h. Podejmowanie ważnych decyzji – 1 spotkanie

i. Podsumowanie, zakończenie zajęć – 1 spotkanie

4. Miejsce, terminy i organizacja zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Medycznym Euromedis w Szczecinie, w grupach 8 – 12 osobowych. Cykl zajęć obejmować będzie 12 spotkań, raz w tygodniu.

5. Zasady uczestnictwa:

• zgłoszenia osobiste lub telefoniczne na listę w rejestracji Euromedis

• konieczna wstępna konsultacja zgłoszonych rodziców i młodzieży z prowadzącą warsztaty w celu zakwalifikowania do grupy

• termin rozpoczęcia i godziny zajęć zostaną podane na konsultacji

6. Prowadząca:

Magdalena Chęć – psychologGrupa wsparcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

1. Cel:

• wsparcie psychologiczne i społeczne młodzieży borykającej się z trudnościami natury społeczno – emocjonalnej lub będącej w kryzysie (np. związanym z trudną sytuacją rodzinną czy zawodem miłosnym)

2. Miejsce, terminy i organizacja zajęć:

• zajęcia mają charakter cotygodniowych spotkań grupowych

• odbywać się będą w Centrum Medycznym Euromedis w Szczecinie

3. Zasady uczestnictwa:

• zgłoszenia osobiste lub telefoniczne na listę w rejestracji Euromedis

• konieczna wstępna konsultacja zgłoszonych rodziców (przy niepełnoletnim uczestniku) i młodzieży z prowadzącą warsztaty w celu zakwalifikowania do grupy

• termin rozpoczęcia i godziny zajęć zostaną podane na konsultacji

4. Prowadząca:

Magdalena Chęć – psycholog

 

Cennik

251