DLA PACJENTÓW

AKTUALNIE PROWADZONE BADANIA KLINICZNE

 • MIGRENA Z AURĄ LUB BEZ AURY

  START: 01.2022 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • SCHIZOFRENIA

  START: 11.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • MIGRENA CHRONICZNA U DZIECI (6-17 LAT)

  START: 07.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • MIGRENA CHRONICZNA U DZIECI (6-17 LAT)

  START: 07.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • MIGRENA CHRONICZNA

  START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • STWARDNIENIE ROZSIANE PIERWOTNIE-POSTĘPUJĄCE

  START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • ZMIANY OGNISKOWE WĄTROBY I ZABURZENIA CZYNNOŚCI NEREK

  START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

MIGRENA Z AURĄ LUB BEZ AURY

START: 01.2022 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Zgodnie z danymi  szacuje się, że migrenowe bóle głowy występujące średnio u 17,6% kobiet i 8% mężczyzn na świecie. Migrenę rozpoznaje się u 2,7-10,6% dzieci i młodzieży. Objawy choroby to: napadowe, silne bóle głowy, którym towarzyszą inne objawy: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe,  obniżenie nastroju, zwiększoną drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia. Podczas napadów migreny obserwujemy  pobudzenie nerwów czuciowych, głównie nerwu trójdzielnego. Powoduje to wydzielanie substancji prozapalnych i neuropeptydów (białko CGRP). Prowadzi to do zwiększenia przepuszczalności naczyń opon mózgu, powstaniu odczynu zapalnego i ostatecznie bólów głowy.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 12–17 lat,
 • u których pierwsze objawy związane z migreną wystąpiły co najmniej 6 miesięcy temu
 • u k których pojawiły się 1-8 umiarkowanych lub ciężkich bólów głowy miesięcznie w ciągu 2 ostatnich miesięcy.
  .

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 19 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192255

SCHIZOFRENIA

START: 11.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Schizofrenia jest poważną i przewlekłą chorobą psychiczną obniżającą jakość życia, ryzyko zachorowania wynosi ok 1%, z  nieco większą częstością występowania u mężczyzn niż u kobiet Przyczyny tej choroby nie są do końca poznane. Definiowana jest przez trzy grupy objawów: objawy pozytywne, objawy negatywne i zaburzenia poznawcze. Objawami schizofrenii są: izolacja społeczna urojenia, zaburzenia myślenia, apatia, problemy z pamięcią, omamy wzrokowe, słuchowe, węchowe. smakowe, czuciowe

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 18–50 lat,
 • ze schizofrenią w oparciu o kryteria DSM-5
 • przyjmujących maksymalnie dwa leki przeciw psychotyczne.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 35 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192192

MIGRENA CHRONICZNA U DZIECI (6-17 LAT)

START: 07.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Zgodnie z danymi  szacuje się, że migrenowe bóle głowy występujące średnio u 17,6% kobiet i 8% mężczyzn na świecie. Około 2,4% populacji europejskiej cierpi na Migrenę Chroniczną. Migrena chroniczna objawia się napadowymi, silnymi bólami głowy, którym towarzyszą inne objawy: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe,  obniżenie nastroju, zwiększoną drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia. Podczas napadów migreny obserwujemy  pobudzenie nerwów czuciowych, głównie nerwu trójdzielnego. Powoduje to wydzielanie substancji prozapalnych i neuropeptydów (białko CGRP). Prowadzi to do zwiększenia przepuszczalności naczyń opon mózgu, powstaniu odczynu zapalnego i ostatecznie bólów głowy. 

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 6–17 lat,
 • z ilością 14 lub mniej napadowych bólów głowy w ciągu miesiąca, którym towarzyszą nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe, obniżenie nastroju, zwiększona drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia,
 • u których pierwsze objawy związane z migreną wystąpiły co najmniej 6 miesięcy temu,
 • niestosujących leków zapobiegających migrenie, leki doraźne są dozwolone.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 16 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192191

MIGRENA CHRONICZNA U DZIECI (6-17 LAT)

START: 07.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Zgodnie z danymi  szacuje się, że migrenowe bóle głowy występujące średnio u 17,6% kobiet i 8% mężczyzn na świecie. Około 2,4% populacji europejskiej cierpi na Migrenę Chroniczną. Migrena chroniczna objawia się napadowymi, silnymi bólami głowy, którym towarzyszą inne objawy: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe,  obniżenie nastroju, zwiększoną drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia. Podczas napadów migreny obserwujemy  pobudzenie nerwów czuciowych, głównie nerwu trójdzielnego. Powoduje to wydzielanie substancji prozapalnych i neuropeptydów (białko CGRP). Prowadzi to do zwiększenia przepuszczalności naczyń opon mózgu, powstaniu odczynu zapalnego i ostatecznie bólów głowy.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 6–17 lat,
 • z ilością 15 lub więcej napadowych bólów głowy w ciągu miesiąca, którym towarzyszą nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe, obniżenie nastroju, zwiększona drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia,
 • u których pierwsze objawy związane z migreną wystąpiły co najmniej 6 miesięcy temu,
 • niestosujących leków zapobiegających migrenie, leki doraźne są dozwolone.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 16 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192191

MIGRENA CHRONICZNA

START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Zgodnie z danymi  szacuje się, że migrenowe bóle głowy występujące średnio u 17,6% kobiet i 8% mężczyzn na świecie. Około 2,4% populacji europejskiej cierpi na Migrenę Chroniczną. Migrena chroniczna objawia się napadowymi, silnymi bólami głowy, którym towarzyszą inne objawy: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe,  obniżenie nastroju, zwiększoną drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia. Podczas napadów migreny obserwujemy  pobudzenie nerwów czuciowych, głównie nerwu trójdzielnego. Powoduje to wydzielanie substancji prozapalnych i neuropeptydów (białko CGRP). Prowadzi to do zwiększenia przepuszczalności naczyń opon mózgu, powstaniu odczynu zapalnego i ostatecznie bólów głowy.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 18–80 lat,
 • z ilością 15 lub więcej napadowych bólów głowy w ciągu miesiąca, którym towarzyszą nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe, obniżenie nastroju, zwiększona drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia,
 • u których pierwsze objawy związane z migreną wystąpiły poniżej 50  roku życia,
 • niestosujących leków zapobiegających migrenie, leki doraźne są dozwolone.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 20 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192191

STWARDNIENIE ROZSIANE PIERWOTNIE-POSTĘPUJĄCE

START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

W Europie na stwardnienie rozsiane zapada 1 na 1000 mieszkańców. Wśród nich u ok. 10% rozwija się postać pierwotnie-postępująca, w której pogorszenie następuje stopniowo bez ewidentnych zaostrzeń (rzutów). Objawami choroby są najczęściej są to zaburzenia ruchowe, czuciowe, móżdżkowe (zaburzenia równowagi), zaburzenia widzenia, zaburzenia autonomiczne, zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne: zaburzenia poznawcze i zaburzenia nastroju. Zidentyfikowano wiele czynników ryzyka dla SM, ale nie udało się znaleźć jednej bezpośredniej przyczyny choroby.
Przypuszczalnie SM rozwija się jako wynik współdziałania czynników środowiskowych i predyspozycji genetycznych.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 18-55 lat,
 • ze zdiagnozowanym  stwardnieniem rozsianym pierwotnie-postępującym,
 • u których pierwsze objawy choroby wystąpiły w ciągu ostatnich 15 lat,
 • niestosujących obecnie leczenia.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 5 lat.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192193

ZMIANY OGNISKOWE WĄTROBY I ZABURZENIA CZYNNOŚCI NEREK

START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Zmiany ogniskowe mogą być łagodne lub złośliwe. Przerzuty do wątroby są najczęstszym typem złośliwych zmian ogniskowych wątroby. Chociaż nowotwór może być trudny do kontrolowania, jeśli zostanie wykryty we wczesnym stadium możliwe jest jego zmniejszenie lub wyeliminowanie, co prowadzi do wydłużenia oczekiwanej długości życia i złagodzenia objawów.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • powyżej 18 roku życia,
 • z podejrzewanymi lub stwierdzonymi zmianami ogniskowymi w wątrobie,
 • z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 36 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192192

BADANIA ZAKOŃCZONE:

 • CUKRZYCA TYPU II

 • RZUTOWO-REMISYJNA POSTAĆ SM

 • ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH W SCHIZOFRENII

 • HALUCYNACJE I UROJENIA ZWIĄZANE Z DEMENCJĄ

 • POBUDZENNIE W CHOROBIE ALZHEIMERA

CUKRZYCA TYPU II

ZAKOŃCZONA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Zachorowalność na cukrzycę znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 50 lat, równolegle do wzrostu otyłości. Zgodnie ze stanem na 2010 r. na świecie odnotowano 285 milionów przypadków choroby. Najczęstsze objawy to częste oddawanie moczu (poliuria), zwiększenie pragnienia (polidypsja), zwiększenie łaknienia (hiperfagia) oraz utrata wagi. Rzadziej pojawiają się zaburzenia wzroku, swędzenie skóry, neuropatie oraz zmęczenie. Podczas choroby następuje niedostateczna produkcja insuliny przez komórki β trzustki połączona z insulinoopornością.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 18–75 lat,
 • z cukrzycą typu II,
 • leczonych stabilną dawką metforminy min. 1000 mg / dzień

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 22 tygodnie.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192193

RZUTOWO-REMISYJNA POSTAĆ SM

START: 11.2020 - ZAKOŃCZONA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Rzutowo-remisyjna postać SM to przewlekła autoimmunologiczna choroba układu nerwowego o wieloczynnikowym podłożu. Stosuje się przy niej leczenie objawowe wpływające na zmniejszenie dolegliwości oraz na spowolnienie rozwoju choroby. Najczęstsze objawy tej choroby to zaburzenia
czucia, równowagi, drętwienie kończyn, osłabienie siły mięśniowej, zawroty głowy, pogorszenie widzenia. Układ odpornościowy atakuje własne komórki układu nerwowego. Dochodzi do uszkodzenia osłonek mielinowych włókien nerwowych (demielinizacja), co wpływa na upośledzenie przekazywania impulsów nerwowych.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 18-55 lat,
 • z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienie rozsianego

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 240 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192192

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH W SCHIZOFRENII

START: 02.2019 - ZAKOŃCZONA REKRUTACJA

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 18–50 lat,
 • z ustabilizowaną schizofrenią,

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

 
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

HALUCYNACJE I UROJENIA ZWIĄZANE Z DEMENCJĄ

START: 05.2018 - ZAKOŃCZONA REKRUTACJA

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 50–90 lat,
 • z rozpoznaną demencję,
 • które doświadczają halucynacji (widzą, słyszą lub odczuwają rzeczy, które nie są prawdziwe) i/lub urojeń (fałszywych lub błędnych przekonań),
 • wykazują objawy psychotyczne od co najmniej dwóch miesięcy,
 • mają członka rodziny, przyjaciela lub opiekuna, który będzie obecny podczas wszystkich wizyt w ośrodku badawczym i dostarczy informacji personelowi badawczemu na temat kondycji uczestniczącego.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

 
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POBUDZENNIE W CHOROBIE ALZHEIMERA

START: 12.2018 - ZAKOŃCZONA REKRUTACJA

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 50–90 lat,
 • z rozpoznaną prawdopodobną chorobą Alzheimera,
 • z istotnym klinicznym pobudzeniem,
 • ze stabilnym stanem zdrowia,
 • posiadających opiekuna, który będzie w stanie uczestniczyć we wszystkich wizytach w ramach badania, przestrzegać procedur badawczych i nie podawać żadnych zabronionych leków w trakcie badania.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

 
ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Wczytywanie...