Zmiany w REGULAMINIE KARTY PACJENTA

karta pacjenta

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.05.2019 ulega zmianie pkt. 6 regulaminu karty pacjenta EuroMedis w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

„6. a) „Karta Pacjenta EuroMedis” upoważnia Uczestnika do otrzymania rabatu w wysokości 10% na świadczenia medyczne znajdujące się  w cenniku usług EuroMedis. b) Na pakiety medyczne oferowane przez EuroMedis przysługuje zniżka w wysokości 5 %. c) Wykaz usług objętych programem stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz jest dostępny na stronie www.euromedis.pl.”

Zespół CM EuroMedis

maj, 2019

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI
Wczytywanie...