INFORMACJE OGÓLNE

Jeżeli potrzebujesz skonsultować swój problem zdrowotny z lekarzem specjalistą, a nie masz możliwości osobistego zgłoszenia się na wizytę, skorzystaj z oferowanej w naszym Centrum Medycznym TELEPORADY.

W ramach TELEPORADY podczas rozmowy telefonicznej z lekarzem specjalistą masz możliwość:

 • omówienia dolegliwości,
 • skonsultowania wyników badań laboratoryjnych, obrazowych i innych,
 • zweryfikowania interakcji lekowych,
 • uzyskania e-recepty,
 • otrzymania zaleceń co do dalszego postępowania, które zostaną przesłane w pliku PDF na wskazany adres e-mail.

RODZAJE TELEPORAD

TELEPORADY LEKARZY RODZINNYCH I PEDIATRÓW W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA NFZ

 • Są bezpłatne
 • Skorzystać z nich mogą jedynie pacjenci, którzy złożyli deklarację w naszej placówce – SPRAWDŹ JAK ZŁOŻYĆ E-DEKLARACJĘ
 • Realizowane są przez specjalistów medycyny rodzinnej i pediatrów

TELEPORADY  W RAMACH KOMERCYJNYCH KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH

TELEPORADY W RAMACH KOMERCYJNYCH KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH

TELEPORADY W RAMACH PORADNI NEUROLOGICZNEJ NA NFZ

 • Są bezpłatne
 • Skorzystać z nich mogą jedynie pacjenci, którzy już są objęci opieką w ramach NFZ w Poradni Neurologicznej Centrum Medycznego EuroMedis i odbyli co najmniej jedną wizytę
 • Realizowane są przez specjalistów neurologów

TELEPORADY W RAMACH PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ NA NFZ

 • Są bezpłatne
 • Skorzystać z nich mogą jedynie pacjenci, którzy już są objęci opieką w ramach NFZ w Poradni Psychiatrycznej Centrum Medycznego EuroMedis i odbyli co najmniej jedną wizytę
 • Realizowane są przez specjalistów psychiatrów

TELEPORADY W RAMACH PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ NA NFZ

 • Są bezpłatne
 • Skorzystać z nich mogą jedynie pacjenci, którzy już są objęci opieką w ramach NFZ w Poradni Psychologicznej Centrum Medycznego EuroMedis i odbyli co najmniej jedną wizytę
 • Realizowane są przez psychologów

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA TELEPORADĘ?

PŁATNOŚĆ

Proszę podać pełne dane (ulicę, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) - jest to niezbędne do prawidłowej rejestracji.
W przypadku gdy Pacjent jest osobą nieletnią lub posiadającą opiekuna prawnego, należy wpisać numer telefonu rodzica będącego opiekunem prawnym lub innego opiekuna prawnego. W przypadku Pacjenta, który złożył OŚWIADCZENIE w naszym Centrum Medycznym – numer telefonu musi być zgodny z podanym na OŚWIADCZENIU. TELEPORADA będzie udzielana na numer telefonu wskazany w OŚWIADCZENIU.
W przypadku, gdy Pacjent jest osobą nieletnią lub posiadającą opiekuna prawnego, należy wpisać adres e-mail rodzica będącego opiekunem prawnym lub innego opiekuna prawnego.
Prosimy o wybranie Poradni Specjalistycznej, w ramach której ma odbyć się TELEPORADA.
Art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 pkt. h i i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Brak zaznaczenia oznacza niewyrażenie zgody.
Zapoznaj się z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


UPOWAŻNIENIE osób do uzyskiwania informacji o własnym stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej - Pacjent może złożyć jedynie osobiście w Centrum Medycznym EuroMedis.
Jeśli dane osoby dokonującej rejestracji i płatności są takie same, prosimy o zaznaczenie tej opcji i nie wypełnianie poniższych pól.

WYBÓR TELEPORADY

Dane do przelewu tradycyjnego to:

Euromedis Sp. z o. o.
Al. Powstańców Wielkopolskich 33a, 70-111 Szczecin,
Numer Konta: PL 60 1050 1559 1000 0090 3052 2438
Nazwa Banku ING Bank Śląski S.A.

W tytule przelewu proszę podać: TELEPORADA - SPECJALIZCAJA IMIĘ i NAZWISKO LEKARZA - IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA (np.: TELEPORADA - PEDIATRA ANNA RATAJCZAK – JAN KOWALSKI)
zł 0,00
Usługa zwolniona z podatku VAT
Przed akceptacją zapoznaj się z naszym Regulaminem Udzielania Teleporad i Polityką Prywatności.

Po TELPORADZIE otrzymasz zalecenia na podany adres e-mail Pacjenta. W ramach TELEPORADY możesz otrzymać także e-receptę oraz e-zwolnienie lekarskie.
Zgoda na przetwarzanie przez EuroMedis Sp. z o.o. podanych danych obejmuje przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ze strony Centrum Medycznego EuroMedis.
przelewy24
WRÓĆ DO GŁÓWNEJ STRONY
Wczytywanie...