PLAN POBYTU DZIENNEGO

07:30 -08:00 Przybycie pacjentów
08:00 – 09:00

Śniadanie (we własnym zakresie)

Poranna kawa

Przegląd prasyomówienie prasy z terapeutą, który odwołuje się do bieżących wydarzeń i zachęca podopiecznych do wymiany ich spostrzeżeń

09:00 – 09:15 Gimnastykaproste ćwiczenia ruchowe m. in. rozciągające, równoważne i izometryczne wykonywane w różnych pozycjach wyjściowych (z przyborami i bez). Gimnastyka obejmuje także ćwiczenia z zakresu Gimnastyki Mózgu.
09:15 – 09:30 Przerwa po gimnastyce
09:30 – 10:00 Poranny krąg – zajęcia oparte o symbolikę każdej z czterech pór roku,  obejmują stymulację zmysłów – dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.
10:00 – 11:45 Terapia funkcji poznawczych – trening pamięci.
11:45 – 12:00 Trening higieniczny kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez ćwiczenie właściwych nawyków higienicznych tj. trening nauki higieny, trening dbałości o wygląd, oraz trening utrzymania czystości na terenie pobytu dziennego.
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 13:00 Przegląd informacji dniaaktualności z kraju i ze świata oraz omówienie ich z podopiecznymi.
13:00 – 15:00

Zajęcia terapeutyczne:  

Poniedziałek: biblioterapia – wykorzystanie książek, czasopism, bajek jako pomocy terapeutycznej służącej regulacji systemu nerwowego i psychiki pacjenta.

Wtorek: zajęcia rękodzielnicze (np. plastyczne, szycie, praca z masą solną, z plasteliną).

Środa: zajęcia kulinarne – podtrzymywanie praktycznych umiejętności kulinarnych oraz wzmacniających zdrowe nawyki żywieniowe poprzez przygotowywanie przez pacjentów prostych posiłków.

Czwartek: wspomnienia kinematografii – (terapia reminiscencyjna) – odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć z przeszłości pacjenta przy użyciu bodźców takich jak filmy z dawnych lat.

Piątek: dzień gier umysłowych – terapia poprzez gry i zabawy w gronie innych uczestników oraz zajęcia mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych i pracę w zespole.

15:00 – 15:30 Kawa/herbata i podwieczorek
15:30 – 17:00

Relaksacja /Muzykoterapia /Śmiechoterapia /Choreoterapia /Gry planszowe

Wyjście pacjentów do domu

WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...