POBYT DZIENNY

Ze względu na częsty kontakt w naszej placówce z osobami starszymi, nie tylko z zaburzeniami pamięci a także zdrowymi, oraz z opiekunami osób chorych, zauważyliśmy potrzebę zbudowania ciepłego i godnego zaufania miejsca dla seniorów pomagającego zorganizować czas w ciągu dnia. 

W odpowiedzi na to, w naszym Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci zorganizowaliśmy POBYT DZIENNY dla:

 • osób starszych z zaburzeniami pamięci
 • seniorów chcących zachować kondycję psychiczną i fizyczną

Nasz pobyt dzienny:

 • pozwala twórczo spożytkować energię
 • umożliwia podtrzymanie zachowanych umiejętności
 • zachęca do jak największej samodzielności w codziennym życiu
 • pomaga zadbać o kondycję psychiczną i fizyczną przy współudziale osób w podobnym wieku.
terapia zaburzeń pamięci

Zapewnimy:

 • troskliwą opiekę wykwalifikowanego zespołu terapeutycznego w bezpiecznej i komfortowej przestrzeni pozwalającej na aktywne spędzenie czasu wolnego oraz odpoczynek.
 • kompleksowe badania pamięci, konsultację psychologiczną w przypadku trudnych sytuacji życiowych pacjentów i wsparcie w relacjach z rodziną oraz podstawową opiekę lekarzy i pielęgniarek z Centrum Medycznego Euromedis.
 • interesujące zajęcia terapeutyczne:
  • trening pamięci i pozostałych funkcji poznawczych – system programów treningowych ukierunkowanych na poprawę zdolności pamięciowych (pamięci krótkoterminowej, pamięci operacyjnej), koncentracji uwagi oraz funkcji wykonawczych;
  • trening orientacji w rzeczywistości – wielokrotne powtarzanie w krótkich odstępach czasu informacji dotyczących pacjenta i jego środowiska;
  • terapia zajęciowa –proces terapeutyczny, który w odróżnieniu od innych rodzajów zajęć, nie ma z góry narzuconego programu, który musiałby być bezwzględnie zrealizowany. Na naszych zajęciach wykorzystujemy zarówno formę grupową jak i indywidualną. Pacjent wykonuje zadania, specjalnie dla niego przygotowane i dostosowane do poziomu jego umiejętności psychofizycznych.
  • terapia reminiscencyjna – odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć z przeszłości pacjenta przy użyciu różnych bodźców takich jak: stare fotografie, ważne wydarzenia, dawniej używane przedmioty, filmy oraz nagrania z czasów młodości;
  • muzykoterapia – śpiew, wystukiwanie rytmów, słuchanie utworów instrumentalnych;
  • biblioterapia – wykorzystanie książek, czasopism, bajek jako pomocy terapeutycznej służącej regulacji systemu nerwowego i psychiki pacjenta;
  • arteterapia – “leczenie przez sztukę” (malarstwo, rysunek, grafika, zdobnictwo i  dekoratorstwo, sztuki użytkowe, masy plastyczne itp.);
  • choreoterapia – taniec w grupie, ćwiczenia muzyczno – ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki;
  • śmiechoterapia – proste ćwiczenia logopedyczne i oddechowe w parach oraz w grupie, mające na celu poprawę nastroju pacjentów;
  • zajęcia kulinarne – podtrzymywanie praktycznych umiejętności kulinarnych oraz wzmacniających zdrowe nawyki żywieniowe poprzez przygotowywanie przez pacjentów prostych posiłków;
  • zajęcia gimnastyczne – proste ćwiczenia aerobowe, rozciągające oraz izometryczne polegające na napinaniu i rozluźnianiu mięśni ciała;
  • trening relaksacyjny – wprowadzenie ciała i umysłu w stan głębokiego odprężenia, rozluźnieniu partii mięśniowych oraz wizualizacji, opartej na wyobrażeniu sobie przyjemnych obrazów przy dźwiękach spokojnej muzyki;
  • trening higieniczny – kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez ćwiczenie właściwych nawyków higienicznych tj. trening nauki higieny, trening dbałości o wygląd, oraz trening utrzymania czystości na terenie pobytu dziennego.
 • dwudaniowy obiad, przekąski, napoje

Pobyt dzienny odbywa się we wszystkie dni robocze w godzinach 07:30 – 17:00.

Przebieg kwalifikacji na POBYT DZIENNY A4
godz. 07:30 -08:00 Przybycie pacjentów
godz. 08:00 – 09:00

Śniadanie (we własnym zakresie)

Poranna kawa

Przegląd prasyomówienie prasy z terapeutą, który odwołuje się do bieżących wydarzeń i zachęca podopiecznych do wymiany ich spostrzeżeń

godz. 09:00 – 09:15 Gimnastykaproste ćwiczenia ruchowe m. in. rozciągające, równoważne i izometryczne wykonywane w różnych pozycjach wyjściowych (z przyborami i bez). Gimnastyka obejmuje także ćwiczenia z zakresu Gimnastyki Mózgu.
godz. 09:15 – 09:30 Przerwa po gimnastyce
godz. 09:30 – 10:00 Poranny krąg – zajęcia oparte o symbolikę każdej z czterech pór roku,  obejmują stymulację zmysłów – dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.
godz. 10:00 – 11:45 Terapia funkcji poznawczych – trening pamięci.
godz. 11:45 – 12:00 Trening higieniczny kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez ćwiczenie właściwych nawyków higienicznych tj. trening nauki higieny, trening dbałości o wygląd, oraz trening utrzymania czystości na terenie pobytu dziennego.
godz. 12:00 – 12:30 Obiad
godz. 12:30 – 13:00 Przegląd informacji dniaaktualności z kraju i ze świata oraz omówienie ich z podopiecznymi.
godz. 13:00 – 15:00

Zajęcia terapeutyczne:  

Poniedziałek: biblioterapia – wykorzystanie książek, czasopism, bajek jako pomocy terapeutycznej służącej regulacji systemu nerwowego i psychiki pacjenta.

Wtorek: zajęcia rękodzielnicze (np. plastyczne, szycie, praca z masą solną, z plasteliną).

Środa: zajęcia kulinarne – podtrzymywanie praktycznych umiejętności kulinarnych oraz wzmacniających zdrowe nawyki żywieniowe poprzez przygotowywanie przez pacjentów prostych posiłków.

Czwartek: wspomnienia kinematografii – (terapia reminiscencyjna) – odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć z przeszłości pacjenta przy użyciu bodźców takich jak filmy z dawnych lat.

Piątek: dzień gier umysłowych – terapia poprzez gry i zabawy w gronie innych uczestników oraz zajęcia mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych i pracę w zespole.

godz. 15:00 – 15:30 Kawa/herbata i podwieczorek
godz. 15:30 – 17:00

Relaksacja /Muzykoterapia /Śmiechoterapia /Choreoterapia /Gry planszowe

Wyjście pacjentów do domu

Przedstawiony plan jest proponowanym planem dnia, który nasi terapeuci za każdym razem dostosowują do aktualnego nastroju, upodobań oraz możliwości poznawczych i fizycznych naszych podopiecznych.

SKONTAKTUJ SIĘ JEŚLI MASZ PYTANIA LUB ZAREZERWUJ MIEJSCE
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...