DLA PACJENTÓW

Wraz z rozwojem medycyny pojawia się wśród pacjentów i lekarzy nadzieja na znalezienie leku na wiele nieuleczalnych lub przewlekłych chorób. Jednak zanim lek zostanie dopuszczony do powszechnego stosowania i pojawi się w szpitalach i aptekach musi przebyć wieloetapowy proces oceny w badaniach klinicznych. Dotyczy to skuteczności, bezpieczeństwa oraz oceny występowania działań niepożądanych. Pacjent, który uczestniczy w badaniach klinicznych pomaga sobie oraz innym osobom z takim samym schorzeniem, przez co wpływa na rozwój medycyny i poprawę jakości opieki zdrowotnej.

Badania kliniczne są programami prowadzonymi przez wysokospecjalistyczne ośrodki, takie jak nasz, a ich celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa zarówno już stosowanych jak i nowych leków.

Prowadzenie takich programów jest zatwierdzane i monitorowane przez odpowiednie organizacje rządowe m.in.: Ministerstwo Zdrowia, Komisje Bioetyczną.

badania kliniczne szczecin

Na całym świecie biorą udział w badaniach klinicznych miliony pacjentów, którzy mają szansę wykorzystania nowych powszechnie niedostępnych możliwości terapeutycznych, często będących jedyną szansą leczenia.

Pacjenci biorą udział w programie dobrowolnie i mają prawo, bez jakichkolwiek konsekwencji, zrezygnować z udziału w każdym momencie jego trwania. Każdy uczestnik programu pozostaje pod stałą opieką lekarza specjalisty, do którego ma stały dostęp, bez skierowań i zbędnego oczekiwania w kolejkach. Ponadto regularnie wykonywane są badania laboratoryjne i obrazowe celem dokładnego monitorowania stanu pacjenta i poprawienia jakości opieki zdrowotnej. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z wizytami lekarskimi i badaniami, a niejednokrotnie otrzymuje zwrot kosztów podróży do ośrodka.

W naszym Ośrodku Badań Klinicznych bezwzględnie przestrzegamy praw pacjenta, postępujemy zgodnie z Polską Kartą Pacjenta i szanujemy jego autonomię w decyzji o uczestnictwie bądź wycofaniu się z uczestnictwa w badaniu klinicznym.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PYTANIAMI I ODPOWIEDZIAMI NA TEMAT BADAŃ KLINICZNYCH

Poniżej przedstawiamy badania, na które w obecnej chwili prowadzona jest rekrutacja:

 • MIGRENA Z AURĄ LUB BEZ AURY

  START: 01.2022 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • SCHIZOFRENIA

  START: 11.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • MIGRENA CHRONICZNA U DZIECI (6-17 LAT)

  START: 07.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • MIGRENA CHRONICZNA U DZIECI (6-17 LAT)

  START: 07.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • MIGRENA CHRONICZNA

  START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • STWARDNIENIE ROZSIANE PIERWOTNIE-POSTĘPUJĄCE

  START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

 • ZMIANY OGNISKOWE WĄTROBY I ZABURZENIA CZYNNOŚCI NEREK

  START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

MIGRENA Z AURĄ LUB BEZ AURY

START: 01.2022 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Zgodnie z danymi  szacuje się, że migrenowe bóle głowy występujące średnio u 17,6% kobiet i 8% mężczyzn na świecie. Migrenę rozpoznaje się u 2,7-10,6% dzieci i młodzieży. Objawy choroby to: napadowe, silne bóle głowy, którym towarzyszą inne objawy: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe,  obniżenie nastroju, zwiększoną drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia. Podczas napadów migreny obserwujemy  pobudzenie nerwów czuciowych, głównie nerwu trójdzielnego. Powoduje to wydzielanie substancji prozapalnych i neuropeptydów (białko CGRP). Prowadzi to do zwiększenia przepuszczalności naczyń opon mózgu, powstaniu odczynu zapalnego i ostatecznie bólów głowy.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 12–17 lat,
 • u których pierwsze objawy związane z migreną wystąpiły co najmniej 6 miesięcy temu
 • u k których pojawiły się 1-8 umiarkowanych lub ciężkich bólów głowy miesięcznie w ciągu 2 ostatnich miesięcy.
  .

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 19 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192255

SCHIZOFRENIA

START: 11.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Schizofrenia jest poważną i przewlekłą chorobą psychiczną obniżającą jakość życia, ryzyko zachorowania wynosi ok 1%, z  nieco większą częstością występowania u mężczyzn niż u kobiet Przyczyny tej choroby nie są do końca poznane. Definiowana jest przez trzy grupy objawów: objawy pozytywne, objawy negatywne i zaburzenia poznawcze. Objawami schizofrenii są: izolacja społeczna urojenia, zaburzenia myślenia, apatia, problemy z pamięcią, omamy wzrokowe, słuchowe, węchowe. smakowe, czuciowe

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 18–50 lat,
 • ze schizofrenią w oparciu o kryteria DSM-5
 • przyjmujących maksymalnie dwa leki przeciw psychotyczne.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 35 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192192

MIGRENA CHRONICZNA U DZIECI (6-17 LAT)

START: 07.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Zgodnie z danymi  szacuje się, że migrenowe bóle głowy występujące średnio u 17,6% kobiet i 8% mężczyzn na świecie. Około 2,4% populacji europejskiej cierpi na Migrenę Chroniczną. Migrena chroniczna objawia się napadowymi, silnymi bólami głowy, którym towarzyszą inne objawy: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe,  obniżenie nastroju, zwiększoną drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia. Podczas napadów migreny obserwujemy  pobudzenie nerwów czuciowych, głównie nerwu trójdzielnego. Powoduje to wydzielanie substancji prozapalnych i neuropeptydów (białko CGRP). Prowadzi to do zwiększenia przepuszczalności naczyń opon mózgu, powstaniu odczynu zapalnego i ostatecznie bólów głowy. 

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 6–17 lat,
 • z ilością 14 lub mniej napadowych bólów głowy w ciągu miesiąca, którym towarzyszą nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe, obniżenie nastroju, zwiększona drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia,
 • u których pierwsze objawy związane z migreną wystąpiły co najmniej 6 miesięcy temu,
 • niestosujących leków zapobiegających migrenie, leki doraźne są dozwolone.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 16 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192191

MIGRENA CHRONICZNA U DZIECI (6-17 LAT)

START: 07.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Zgodnie z danymi  szacuje się, że migrenowe bóle głowy występujące średnio u 17,6% kobiet i 8% mężczyzn na świecie. Około 2,4% populacji europejskiej cierpi na Migrenę Chroniczną. Migrena chroniczna objawia się napadowymi, silnymi bólami głowy, którym towarzyszą inne objawy: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe,  obniżenie nastroju, zwiększoną drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia. Podczas napadów migreny obserwujemy  pobudzenie nerwów czuciowych, głównie nerwu trójdzielnego. Powoduje to wydzielanie substancji prozapalnych i neuropeptydów (białko CGRP). Prowadzi to do zwiększenia przepuszczalności naczyń opon mózgu, powstaniu odczynu zapalnego i ostatecznie bólów głowy.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 6–17 lat,
 • z ilością 15 lub więcej napadowych bólów głowy w ciągu miesiąca, którym towarzyszą nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe, obniżenie nastroju, zwiększona drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia,
 • u których pierwsze objawy związane z migreną wystąpiły co najmniej 6 miesięcy temu,
 • niestosujących leków zapobiegających migrenie, leki doraźne są dozwolone.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 16 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192191

MIGRENA CHRONICZNA

START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Zgodnie z danymi  szacuje się, że migrenowe bóle głowy występujące średnio u 17,6% kobiet i 8% mężczyzn na świecie. Około 2,4% populacji europejskiej cierpi na Migrenę Chroniczną. Migrena chroniczna objawia się napadowymi, silnymi bólami głowy, którym towarzyszą inne objawy: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe,  obniżenie nastroju, zwiększoną drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia. Podczas napadów migreny obserwujemy  pobudzenie nerwów czuciowych, głównie nerwu trójdzielnego. Powoduje to wydzielanie substancji prozapalnych i neuropeptydów (białko CGRP). Prowadzi to do zwiększenia przepuszczalności naczyń opon mózgu, powstaniu odczynu zapalnego i ostatecznie bólów głowy.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 18–80 lat,
 • z ilością 15 lub więcej napadowych bólów głowy w ciągu miesiąca, którym towarzyszą nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, bodźce zapachowe, dźwiękowe, obniżenie nastroju, zwiększona drażliwość, senność, zaburzenia łaknienia,
 • u których pierwsze objawy związane z migreną wystąpiły poniżej 50  roku życia,
 • niestosujących leków zapobiegających migrenie, leki doraźne są dozwolone.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 20 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192191

STWARDNIENIE ROZSIANE PIERWOTNIE-POSTĘPUJĄCE

START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

W Europie na stwardnienie rozsiane zapada 1 na 1000 mieszkańców. Wśród nich u ok. 10% rozwija się postać pierwotnie-postępująca, w której pogorszenie następuje stopniowo bez ewidentnych zaostrzeń (rzutów). Objawami choroby są najczęściej są to zaburzenia ruchowe, czuciowe, móżdżkowe (zaburzenia równowagi), zaburzenia widzenia, zaburzenia autonomiczne, zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne: zaburzenia poznawcze i zaburzenia nastroju. Zidentyfikowano wiele czynników ryzyka dla SM, ale nie udało się znaleźć jednej bezpośredniej przyczyny choroby.
Przypuszczalnie SM rozwija się jako wynik współdziałania czynników środowiskowych i predyspozycji genetycznych.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • w wieku 18-55 lat,
 • ze zdiagnozowanym  stwardnieniem rozsianym pierwotnie-postępującym,
 • u których pierwsze objawy choroby wystąpiły w ciągu ostatnich 15 lat,
 • niestosujących obecnie leczenia.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 5 lat.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192193

ZMIANY OGNISKOWE WĄTROBY I ZABURZENIA CZYNNOŚCI NEREK

START: 02.2021 - AKTYWNA REKRUTACJA

Opis choroby: 

Zmiany ogniskowe mogą być łagodne lub złośliwe. Przerzuty do wątroby są najczęstszym typem złośliwych zmian ogniskowych wątroby. Chociaż nowotwór może być trudny do kontrolowania, jeśli zostanie wykryty we wczesnym stadium możliwe jest jego zmniejszenie lub wyeliminowanie, co prowadzi do wydłużenia oczekiwanej długości życia i złagodzenia objawów.

Badanie jest prowadzone dla osób:

 • powyżej 18 roku życia,
 • z podejrzewanymi lub stwierdzonymi zmianami ogniskowymi w wątrobie,
 • z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Czas trwania badania: 36 tygodni.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. +48 91 8192192

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w badaniu klinicznym lub znacie osobę chorującą na powyższe schorzenia zainteresowaną takimi badaniami, prosimy o kontakt z pracownikiem Rejestracji Badań Klinicznych.

SKONTAKTUJ SIĘ TERAZ
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...