Zmiany w REGULAMINIE KARTY PACJENTA

karta pacjenta

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 sierpnia 2019 ulega zmianie pkt. 24 oraz pkt. 27 regulaminu karty pacjenta EuroMedis w ten sposób, że otrzymują brzmienie:

24. Centrum Medyczne EuroMedis zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w treści regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane w siedzibie EuroMedis i na stronie internetowej www.euromedis.pl na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego regulaminu. Posiadacza „Karty Pacjenta EuroMedis” obowiązują postanowienia regulaminu obowiązujące w momencie powoływania się na uprawnienia z niego wynikające. Zmiana cennika świadczonych usług nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

27. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych Agata Banc, adres e-mail: iod@euromedis.pl.

Zespół CM EuroMedis

lipiec, 2019

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI
Wczytywanie...