Zamawianie recept przez Pacjentów Centrum Medycznego EuroMedis

Szanowni Pacjenci!

Możecie drogą elektroniczną, bez konieczności odbycia kolejnej wizyty lekarskiej wystąpić z prośbą o zamówienie recept na leki stałe.

Z taką prośbą może wystąpić sam Pacjent Centrum Medycznego EuroMedis lub jego Przedstawiciel Prawny.

W tym celu należy wypełnić i wydrukować:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA RECEPT NA LEKI STAŁE

Podpisany formularz prosimy zeskanować i przesłać na maila: recepty@euromedis.pl

Czas oczekiwania na zamówione recepty wynosi 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienie.

UWAGA: Przed przyjęciem zamówienia w formie e-maila, pracownik Rejestracji dokona weryfikacji adresu skrzynki mailowej Pacjenta. Adres e-mailowy musi być zgodny z podanym w Oświadczeniu Pacjenta w naszej placówce aby była możliwość zrealizowania tego zamówienia.

Aby zamówić recepty muszą być spełnione następujące warunki:

  • pacjent odbył pierwszą wizytę u lekarza POZ w Centrum Medycznym EuroMedis, który zapisał pacjentowi leki, zawarte w Zamówieniu,
  • zamówienie recept dotyczy jedynie leków na choroby przewlekłe,
  • w kartotece pacjenta w Centrum Medycznym EuroMedis lekarz POZ zaznaczył, że leki jakie zażywa pacjent są lekami stosowanymi przewlekle,
  • pacjent oświadcza, że: lekarz POZ zlecił stałe przyjmowanie zamówionych leków, oraz stan zdrowia pacjenta jest stabilny, nie pogorszył się i nie zaszły żadne inne okoliczności uzasadniające konieczność odbycia wizyty lekarskiej,
  • pacjent aktualnie nie przebywa w szpitalu.

kwiecień, 2020

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI
Wczytywanie...