Zakończenie Programu “Karta Pacjenta EuroMedis”

karta pacjenta

Z dniem 15.02.2022, nastąpi zakończenie Programu “Karta Pacjneta EuroMedis”, o czym informujemy użytkowników Programu, zgodnie z jego  regulaminem.

Od dnia 31.01.2022 r. nie będą już wydawane nowe karty, uprawniające do zniżek na usługi oferowane przez placówkę.
Posiadacze dotychczasowych kart będą mogli korzystać z usług na zasadach wynikających z programu do dnia 15.02.2022 roku.
Centrum Medyczne EuroMedis jednocześnie informuje, że likwidacja Programu “Karty Pacjenta EuroMedis” nie oznacza rezygnacji dla Pacjentów placówki z innych atrakcyjnych  pakietowych, które będą pojawiać się w najbliższym czasie w ofercie usług.

styczeń, 2022

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI
Wczytywanie...