Najnowszy lek przeciwdepresyjny Spravato® – leczenie dostępne dla pacjentów w Centrum Medycznym EuroMedis

Centrum Medyczne EuroMedis wychodzi naprzeciw osobom cierpiącym na depresję lekooporną, udostępniając możliwość podjęcia procesu leczenia najnowocześniejszym lekiem, dostępnym na rynku o nazwie Spravato®. Jesteśmy jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, które oferują tą metodę leczenia.

Co to jest produkt Spravato®?

Spravato® jest produktem leczniczym zawierającym substancję czynną esketaminę. Wskazany jest do leczenia osób dorosłych z opornym na leczenie dużym zaburzeniem depresyjnym, którzy nie zareagowali na co najmniej dwie różne terapie lekami przeciwdepresyjnymi w obecnym epizodzie depresyjnym o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Kiedy stosuje się lek Spravato®?

Spravato® jest stosowany u dorosłych w celu zmniejszenia objawów depresji, takich jak: uczucie smutku, lęk lub poczucie bezwartościowości, trudności ze snem, zmiany apetytu, utrata zainteresowania ulubionymi aktywnościami, poczucie spowolnienia. Lek stosuje się razem z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował co najmniej 2 inne leki przeciwdepresyjnie, ale nie uzyskał poprawy.
Spravato® podaje się razem z doustnym lekiem przeciwdepresyjnym. Lekarz informuje pacjenta, jak i kiedy przyjmować lek przeciwdepresyjny.
Lekarz lub inny pracownik ochrony zdrowia będzie nadzorował pacjenta za każdym razem, gdy pacjent będzie stosował lek Spravato®.

Jak wygląda proces kwalifikacji i leczenia Spravato®?

1. Pacjent rejestruje się na konsultację psychiatryczną- kwalifikacja do leczenia Spravato® w Centrum Medycznym EuroMedis.

2. Po wizycie kwalifikacyjnej u lekarza i pozytywnym zakwalifikowaniu do leczenia Spravato® pacjent otrzymuje skierowanie na podanie leku Spravato® oraz poradnik dla pacjentów, ulotkę dla pacjenta i świadomą zgodę na podanie leku Spravato®. W tym momencie podejmuje decyzję o podjęciu leczenia lekiem Spravato® lub nie.

3. Zasady zamawiania leku

3.1. Leki zamawiane są przez naszą placówkę indywidualnie dla każdego pacjenta zakwalifikowanego przez naszego lekarza do leczenia preparatem Spravato®.
 3.2. W celu realizacji zamówienia konieczna jest wcześniejsza opłata za minimum tydzień leczenia. Opłata musi być wykonana na tydzień (7 dni) przed planowaną datą podania leku. Brak płatności w wyżej wskazanym terminie będzie skutkowało niemożnością zamówienia i podania leku.
3.3. Po opłaceniu leczenia i zamówieniu leków nie ma możliwości zwrotu kosztów leczenia. W przypadku wcześniejszej opłaty za więcej niż tydzień (7 dni) istnieje możliwość zwrotu nadpłaty, jeśli wystąpią przesłanki medyczne uniemożliwiające leczenie. Rezygnację z podania leku pacjent musi zgłosić na co najmniej 7 dni przed podaniem.
3.4 Na żadnym etapie leczenia nie ma możliwości wydania pacjentowi leku do podania poza Centrum Medycznym EuroMedis.

4. Po opłaceniu leku Centrum Medyczne EuroMedis kontaktuje się z pacjentem w celu ustalenia terminu rozpoczęcia terapii lekiem Spravato®, następnie zamawia odpowiednią ilość leków do placówki. Harmonogram kolejnych podań leku wynika z charakterystyki produktu leczniczego.

5. Warunkiem podania leku jest podpisanie przez pacjenta świadomej zgody na leczenie Spravato®.

6. Leczenie wymaga kontroli stanu zdrowia u lekarza kwalifikującego w Centrum Medycznym EuroMedis minimum co 4 tygodnie.
Proces leczenia lekiem Spravato® trwa co najmniej 6 miesięcy i składa się z 4 etapów:

I.    Kwalifikacja do leczenia – godzinna wizyta u lekarza specjalisty psychiatry – 320 PLN brutto
II.  Faza indukcji – lek przez 4 tygodnie podawany jest 2 razy w tygodniu – 8 podań leku (koszt jednorazowego podania leku na jeden dzień terapii, zawierający kwalifikację wstępną przed podaniem, badanie stanu klinicznego pacjenta wraz z podaniem leku (w tym koszt leku przy zastosowaniu standardowej dawki 2×28 mg Spravato®) oraz opiekę pielęgniarska przez 90-180 min wynosi 3.200 PLN brutto)
III. Faza podtrzymująca:
1 etap – lek przez 4 tygodnie podawany jest 1 raz w tygodniu – 4 podania leku (koszt jednorazowego podania leku na jeden dzień terapii, zawierający kwalifikację wstępną przed podaniem, badanie stanu klinicznego pacjenta wraz z podaniem leku (w tym koszt leku przy zastosowaniu standardowej dawki 2×28 mg Spravato®) oraz opiekę pielęgniarska przez 90-180 min wynosi 3.200 PLN brutto)
2 etap – lek od 9 tygodnia podawany jest 1 raz w tygodniu co 2 tygodnie w zależności od zaleceń lekarza (koszt jednorazowego podania leku na jeden dzień terapii, zawierający kwalifikację wstępną przed podaniem, badanie stanu klinicznego pacjenta wraz z podaniem leku (w tym koszt leku przy zastosowaniu standardowej dawki 2×28 mg Spravato®) oraz opiekę pielęgniarska przez 90-180 min wynosi 3.200 PLN brutto).

INFORMACJE DO POBRANIA DLA PACJENTÓW:

Spravato (sketamina) aerozol do nosa – PORADNIK DLA PACEJNTÓW
ZAPRASZAMY DO NASZEJ PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ
Ulotka dla pacjenta dołączana do leku SPRAVATO

listopad, 2020

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI
Wczytywanie...