CO TO JEST PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA POZ POMORZANY I JAK DO NIEJ PRZYSTĄPIĆ

POZ to nic innego jak skrót od Podstawowa Opieka Zdrowotna. To część systemu opieki zdrowotnej, finansowanej przez NFZ, która umożliwia opiekę medyczną w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta. Placówki POZ sprawują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą. W przychodniach POZ, zwanymi też Przychodniami Medycyny Rodzinnej pracują lekarze pierwszego kontaktu, czyli lekarze rodzinni, ale także specjaliści chorób wewnętrznych (interniści), specjaliści chorób dzieci (pediatrzy) oraz pielęgniarki i położne.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wybór lekarza pierwszego kontaktu lub zmiana dotychczasowej przychodni nie są skomplikowane i nie wymagają od pacjenta nic więcej jak wypełnienia nowej deklaracji. Jeżeli pacjent decyduje się na zmianę placówki to nie musi udawać się do poprzedniej przychodni i informować o tym. Wystarczy, że w wybranej przez siebie placówce wypełni i złoży deklarację.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Jeśli chodzi o dokumentację medyczną oraz kartę szczepień to w przypadku zmiany przychodni POZ o przekazanie karty szczepień dziecka występuje nowa przychodnia (wydaje się ją za potwierdzeniem odbioru).

Jeśli pacjent zmieni przychodnię POZ to nie traci on dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Może być ona udostępniona na prośbę pacjenta do jego wglądu, poprzez wydanie wyciągów, odpisów lub kopii, a także poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu. Dobrze jest poprosić o taką kopię dokumentacji i dostarczyć ją do nowej placówki, tak by lekarz mógł zapoznać się z dotychczasową historią medyczną.

Jeżeli chcecie Państwo, by z pomocy naszej placówki korzystała cała rodzina, należy zadeklarować poszczególne osoby oraz wybrać lekarza rodzinnego (można do niego deklarować zarówno dorosłych jak i dzieci), pielęgniarkę, położną i pediatrę (tu deklarować można tylko dzieci).

Zapraszamy pacjentów, którzy chcą korzystać z pomocy lekarzy i pielęgniarek w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wypełnienia i złożenia deklaracji w Rejestracji POZ POMORZANY przy al. Powstańców Wielkopolskich 33b.

Pacjenci, którzy chcą złożyć deklarację wyboru Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie wychodząc z domu i jeszcze tego samego dnia być objęci opieką medyczną w zakresie medycyny rodzinnej w ramach NFZ w naszej placówce, zapraszamy do skorzystania z opcji Internetowego Konta Pacjenta lub podpisu profilem zaufanym.

WYBIERZ OPCJĘ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...