BADANIA EMG

Elektromiografia jest rodzajem badania elektrofizjologicznego, w trakcie którego oceniane są funkcje mięśni oraz nerwów. EMG wykorzystuje się do diagnozowania chorób układu nerwowego oraz mięśniowego, a także ich leczenia.

Wskazaniami do badania EMG są symptomy świadczące o nieprawidłowym funkcjonowaniu mięśni lub nerwów. Przykładem mogą być pacjenci cierpiący na spastyczność (nadmiernie napinanie mięśni) spowodowaną niedotlenieniem mózgu, udarem, operacją kręgosłupa, zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa czy urazami nerwów, a także splotów nerwowych. Osoby, które miały kontuzję, również mogą dostać skierowanie na EMG, by na przykład sprawdzić stopień uszkodzenia układu nerwowo-mięśniowego.

Elektromiografia przebiega w czterech etapach, na które składają się cztery różne badania:

  • pobudzenie nerwów do działania pod wpływem prądu o bardzo małym natężeniu, częstotliwości oraz w bardzo krótkim czasie, badanie mięśni,
  • badanie mięśnie, w którego trakcie do mięśnia wprowadza się od 10 do 20 elektrod igłowych, które stymulują organ do działania
  • badanie transmisji nerwowo-mięśniowej,
  • badanie podczas, którego lekarz wkłuwa pacjentowi elektrodę igłową między kciukiem a palcem wskazującym, a następnie wstrzymuje krążenie krwi poprzez zaciśnięcie opaski na ramieniu chorego.
badanie EMG szczecin

Jak przygotować się do badania EMG:

  • W dniu badania należy umyć badaną część ciała. Przeciwwskazane jest używanie kremów, maści lub balsamów na skórę, w okolicy, gdzie będzie wykonywane badanie.
  • Bezpośrednio przed badaniem należy poinformować lekarza o aktualnie przyjmowanych lekach.
  • Osoby zażywający doustne antykoagulany (leki przeciwzakrzepowe) powinny na 3 dni przed badaniem zacząć stosować heparynę drobnocząsteczkową, oczywiście za wcześniejszą zgodą lekarza prowadzącego.
  • Z kolei pacjenci z miastenią w dniu badania nie powinni przyjmować leków przeciw miastenii.
WRÓĆ DO POPRZEDNIEJ STRONY
Wczytywanie...