Nowy PSYCHOLOG KLINICZNY w gronie specjalistów EuroMedis.

Do grona naszego zespołu dołączyła psycholog kliniczny- mgr Anna Ged, która już od 1 marca będzie przyjmować dorosłych i dzieci w ramach Poradni Psychologicznej EuroMedis.

Anna Ged w 2007 roku ukończyła psychologię na Państwowym Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie, w 2009 roku nostryfikowała dyplom na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
W celu wzbogacenia swoich umiejętności terapeutycznych ukończyła w 2012 roku szkolenie psychoterapeutyczne „Psychoterapia dzieci i młodzieży” realizowany w ramach Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.
Swoją wiedzę w zakresie psychologii klinicznej zdobywała na studiach podyplomowych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, które ukończyła w 2011 roku.
W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe: Diagnoza i Rehabilitacja Neuropsychologiczna w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
W 2018 roku ukończyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej uzyskując tytuł Specjalisty Psychologii Klinicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na oddziałach szpitala psychiatrycznego, gdzie zajmowała się prowadzeniem badań psychologicznych w tym diagnozy neuropsychologicznej, problemów psychologicznych dla potrzeb orzecznictwa sądowego, oceną psychologiczną efektów stosowanych form leczenia psychiatrycznego, prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych, zajęć z psychorysunku, udzielaniem wsparcia psychologicznego, prowadzeniem treningów i warsztatów psychologicznych.
W Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz dla Dzieci i Młodzieży przeprowadzała głównie badania diagnostyczne, pracowała z rodzinami oraz prowadziła terapię psychologiczną.
Pracując w Stowarzyszeniu na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” udzielała wsparcia psychologicznego chorym objętym opieką Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej oraz ich rodzinom.
Przejdź do PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ EuroMedis
Przejdź do PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ EUROMEDIS KIDS

luty, 2022

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI
Wczytywanie...