Otwarcie nowej Poradni Diabetologicznej w EuroMedis

Grono specjalistów EuroMedis cały czas się powiększa, nie tylko w ramach dotychczasowych ale także nowo powstających poradni. Tym razem w ramach nowo utworzonej Poradni Diabetologicznej rozpoczęła przyjmować pacjentów dr n. med. Agnieszka Niemiec – specjalista diabetolog / internista.

Pani Agnieszka jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu.

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii odbywała w Szczecinie. Do 2019 pracowała w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Szczecinie-Policach, wówczas uzyskała tytuł specjalisty w zakresie diabetologii oraz stopień doktora nauk medycznych. Rozprawa doktorska dotyczyła badania związku cech osobowości z wyrównaniem metabolicznym i użytkowaniem funkcji osobistych pomp insulinowych u dorosłych pacjentów z typem 1 cukrzycy.

W pracy z pacjentami diabetologicznymi stara się każdego chorego traktować indywidualnie, sprawować kompleksową opiekę nad pacjentami z wszystkimi typami cukrzycy, stanami przedcukrzycowymi i insulinoopornością.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w zakresie leczenia przy pomocy osobistych pomp insulinowych nr 00041/SP (Szkoła Pompowa PDT).

Poszerza wiedzę w oparciu o bieżącą literaturę, konferencje naukowe. Interesuje się nowoczesnym leczeniem i kontrolą cukrzycy, ultrasonografią, badaniami klinicznymi (posada aktualny certyfikat GCP (Good Clinical Practice, Dobra Praktyka Kliniczna).

Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.

luty, 2019

PRZEJDŹ DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI
Wczytywanie...