Zdrowia Psychicznego
Psycholog

  U PSYCHOLOGA

   Macie Państwo możliwość:

- uzyskania wsparcia i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysu emocjonalnego;

- przeprowadzenia odpowiedniej diagnozy psychologicznej aktualnego problemu (z wykorzystaniem odpowiednich metod testowych);

- przeprowadzenia całościowej diagnozy neuropsychologicznej (po wcześniejszej konsultacji neurologicznej);

- rozpoczęcia procesu terapii krótkoterminowej w nurcie poznawczo – behawioralnym.

241