Zdrowia Psychicznego
Psychiatra

   U PSYCHIATRY

   Uzyskacie Państwo pomoc w zakresie:

- diagnozy Państwa problemu;

- wskazania odpowiednich badań dodatkowych (np. laboratoryjnych) lub innych koniecznych konsultacji medycznych;

- przekierowania do psychologa, który przeprowadzi dalszą, konieczną diagnostykę z użyciem metod psychometrycznych i/ lub prób eksperymentalnych (np. osobowości, badanie neuropsychologiczne) lub rozpocznie inne, konieczne działania psychologiczne;

- rozpoczęcia odpowiednio dopasowanej do Państwa potrzeb farmakoterapii.

241