Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci
Pobyt dzienny

Pobyt dzienny dla seniorów chcących zachować kondycję psychiczną i fizyczną oraz dla osób starszych z zaburzeniami pamięci.

Z myślą o osobach, którzy są pełni energii i chcą ją twórczo spożytkować, oferujemy miejsce umożliwiające spędzenie czasu w przyjaznym otoczeniu, przy współudziale osób w podobnym wieku. Zapewniamy troskliwą opiekę w bezpiecznej i komfortowej przestrzeni oraz gwarantujemy kompleksowe badania pamięci, a także podstawową opiekę lekarzy i pielęgniarek. 

Podczas pobytu gwarantujemy kompleksowe badania pamięci, konsultację psychologiczną w przypadku trudnych sytuacji życiowych i wsparcie w relacjach z rodziną oraz podstawową opiekę lekarzy i pielęgniarek Centrum Medycznego EuroMedis.

W ramach pobytu dziennego zapewniamy dwudaniowy obiad, przekąski i napoje oraz atrakcyjne zajęcia terapeutyczne:

●    trening pamięci i pozostałych funkcji poznawczych – system programów treningowych ukierunkowanych na poprawę zdolności pamięciowych (pamięci krótkoterminowej, pamięci operacyjnej), koncentracji uwagi oraz funkcji wykonawczych;

●    trening orientacji w rzeczywistości – wielokrotne powtarzanie w krótkich odstępach czasu informacji dotyczących pacjenta i jego środowiska;

●    terapia zajęciowa – proces terapeutyczny, który w odróżnieniu od innych rodzajów zajęć, nie ma z góry narzuconego programu, który musiałby być bezwzględnie zrealizowany (na naszych zajęciach wykorzystujemy zarówno formę grupową jak i indywidualną, pacjent wykonuje zadania, specjalnie dla niego przygotowane i dostosowane do  poziomu jego umiejętności psychofizycznych);

●    terapia reminiscencyjna - odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć z przeszłości pacjenta przy użyciu różnych bodźców takich jak: stare fotografie, ważne wydarzenia, dawniej używane przedmioty, filmy oraz nagrania z czasów młodości;

●    muzykoterapia – śpiew, wystukiwanie rytmów, słuchanie utworów instrumentalnych;

●    biblioterapia – wykorzystanie książek, czasopism, bajek jako pomocy terapeutycznej służącej regulacji systemu nerwowego i psychiki pacjenta;

●    arteterapia – "leczenie przez sztukę" (malarstwo, rysunek, grafika, zdobnictwo i dekoratorstwo, sztuki użytkowe, masy plastyczne itp.);

●    choreoterapia –  taniec w grupie, ćwiczenia muzyczno – ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki;

●    śmiechoterapia – proste ćwiczenia logopedyczne i oddechowe w parach oraz w grupie, mające na celu poprawę nastroju pacjentów;

●    zajęcia kulinarne – podtrzymywanie praktycznych umiejętności kulinarnych oraz wzmacniających zdrowe nawyki żywieniowe poprzez przygotowywanie przez pacjentów prostych posiłków;

●    zajęcia gimnastyczne – proste ćwiczenia aerobowe, rozciągające oraz izometryczne polegające na napinaniu i rozluźnianiu mięśni ciała;

●    trening relaksacyjny – wprowadzenie ciała i umysłu w stan głębokiego odprężenia, rozluźnieniu partii mięśniowych oraz wizualizacji, opartej na wyobrażeniu sobie przyjemnych obrazów przy dźwiękach spokojnej muzyki;

●    trening higieniczny – kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez ćwiczenie właściwych nawyków higienicznych tj. trening nauki higieny, trening dbałości o wygląd, oraz trening utrzymania czystości na terenie pobytu dziennego.

Placówka czynna jest we wszystkie dni robocze w godzinach 7.30 - 17.00.

311