O nas

Centrum Medyczne EuroMedis Sp. z o.o. powstało w roku 2009r.  łącząc w ramach jednej placówki diagnostykę oraz leczenie chorób z zakresu neurologii i psychiatrii. Podczas wieloletniej pracy z pacjentami cierpiącymi na schorzenia neurologiczne dostrzegaliśmy potrzebę stworzenia im wszechstronnej opieki, nie tylko neurologicznej, ale także psychologicznej i psychiatrycznej. Dlatego też, aby zapewnić naszym pacjentom i ich rodzinom jak najlepszą pomoc i opiekę, stworzyliśmy zespół wszechstronnych, współpracujących ze sobą specjalistów nie tylko w dziedzinie neurologii, psychiatrii i psychologii, lecz także chorób wewnętrznych, okulistyki, kardiologii, dermatologii czy pediatrii. Stale poszerzamy grono współpracujących z nami specjalistów. Zapewniamy diagnostykę obrazową, laboratoryjną i elektrofizjologiczną oraz pełen zakres wsparcia psychologicznego. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje także dietetyk oraz fizjoterapeuta.

Nasza działalność obejmuje diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Prowadzimy także badania kliniczne głównie z zakresu neurologii. Stale poszerzamy naszą działalność by zapewnić Państwu opiekę medyczną na europejskim poziomie.

Nasz zespół
Wyświetl lekarzy z poradnii:
dr n. hum. Magdalena Chęć, psycholog
foto
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (2001r.), studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki (2004r.) oraz studiów doktoranckich w dziedzinie psychologii (2009r.). 

Od 2001r. pracuje jako psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 w Szczecinie. Od 2011r. zatrudniona w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii (Uniwersytet Szczeciński) na stanowisku adiunkta. Współautorka artykułów naukowych i prac badawczych prezentowanych na konferencjach naukowych. Pracowała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w ZOZ MSWiA. Brała udział w projektach współfinansowanych przez UE ( MOPR w ramach projektu "Aktywna Integracja"; Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Akademos" - projekty: "Jutro w Twoich rękach" oraz "Przystań na pracę"). Ukończyła wiele kursów w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i dorosłych. Aktualnie w trakcie kursu "Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży".
 
Prywatnie mama 10-letniego Patryka i żona Łukasza. Interesuje się muzyką, tańcem (posiada najwyższą, międzynarodową klasę taneczną "S"), a zimą lubi jeździć na snowboardzie.
mgr Joanna Rudzińska, pielęgniarka
foto
Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia oraz Policealnej Szkoły Medycznej- kierunek Technik Elektroradiolog. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny RKO, kurs szczepień oraz leczenia ran. Od 2015 r jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w
badaniach II-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, padaczce u dorosłych. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi pacjentami, dlatego też w naszym Centrum Medycznym zajmuje się szczepieniami ochronnymi dla dzieci.
mgr Magdalena Falkiewicz, psycholog
foto
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego – specjalność psychologia kliniczna oraz Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej. W Poradni Zdrowia Psychicznego EuroMedis zajmuje się przede wszystkim diagnozą psychologiczną, diagnozą neuropsychologiczną oraz wsparciem psychologicznym. Na codzień współpracuje z osobami znajdującymi się w strudnej sytuacji życiowej; narażonych na przewlekły stres; doświadczających różnych trudności
emocjonalnych. Od 2012 roku związana z Ośrodkiem Terapii Zaburzeń Pamięci – obecnie pełni w nim funkcję kierownika.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych Cogito, prowadzi cykliczne spotkania grupy wsparcia dla opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Współpracuje także z Ośrodkiem Badań Klnicznych dla osób z chorobą Alzheimera. Ponadto współautorka wielu zeszytów ćwiczeń usprawniających funkcje poznawcze. Prywatnie miłośniczka uważności w życiu codziennym i książek.
mgr Anna Kic, psycholog, psychoterapeuta
foto

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień KBPN, kierownik Poradni Psychologicznej EuroMedis.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. 
Ukończyłam roczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, a także cykle szkoleniowe w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Instytucie Edukacji i Terapii, Centrum Psychoterapii Integralnej oraz Poradni Poza Schematami.
Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą zdobyłam prowadząc diagnozę, terapię oraz warsztaty psychoedukacyjne w placówkach takich jak poradnia zdrowia psychicznego, poradnia odwykowa, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dom dziecka, Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Psychiatrii Środowiskowej „Integracja”. 

mgr Klaudia Sujecka, psycholog
foto

Psycholog, konsultant psychoterapii pozytywnej, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność psychologia kliniczna. Aktualnie w trakcie 4 - letniego szkolenia w zakresie psychoterapii pozytywnej. 
Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną pracując w nurcie integracyjnym. 
Doświadczenie zdobywała na Oddziale Terapii Uzależniania od Alkoholu, w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Medycznym EuroMedis. 
Prelegentka podczas Szczecińskiej Konferencji Alzheimerowskiej w 2015 roku oraz Ogólnopolskiej Konferencji Oblicza Otępienia w 2016 roku. 
Prywatnie pasjonatka sportów - biegania latem i nart zimą. 
Prowadzi profil facebook.com/positivelifetherapy, gdzie promuje pozytywne myślenie i zaraża dobrą energią.

mgr Agata Zapała, psycholog
foto

Absolwentka Psychologii oraz Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest psychologiem z doświadczeniem w pracy z dorosłymi pacjentami, jak i z młodzieżą (z pacjentami w różnym wieku). Dzięki temu, że swój warsztat psychologiczny szlifowała w pracy z dziećmi jako psycholog szkolny, zdobyła także cenną umiejętność skutecznej diagnozy i rozwiązywania problemów dzieci w szczególnie istotnym czasie dla ich emocjonalnego rozwoju.

 Aktualnie zajmuje się przede wszystkim wielowymiarowym wsparciem psychologicznym dorosłych i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego, a także diagnozą psychologiczną (m. in. diagnozą neuropsychologiczną, diagnozą inteligencji, diagnozą osobowości, diagnozą predyspozycji zawodowych). 

W swojej pracy koncentruje się na pomaganiu pacjentom będącym w kryzysie lub zgłaszającym trudności w poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji życiowej, borykającym się z problemami emocjonalnymi, niskim poczuciem własnej wartości, problemami w relacjach z bliskimi osobami czy trudnościami w obszarze zawodowym. 

Pracuje także z pacjentami będącymi w żałobie, przeżywającymi traumę czy zmagającymi się z chorobami somatycznymi (np. z chorobami nowotworowymi, neurologicznymi, naczyniowymi, dermatologicznymi). Na co dzień zajmuje się też terapią zaburzeń pamięci (pracując m. in. z pacjentami z Chorobą Alzheimera) oraz współpracuje z Ośrodkiem Badań Klinicznych, dzięki czemu, ma możliwość poznawania nowatorskich metod terapeutycznych. Prowadzi grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć oraz warsztaty zajęciowe z elementami arteterapii. 

Dodatkowo organizuje i prowadzi wykłady, warsztaty i treningi o bogatej tematyce, które dotykają takich obszarów jak: komunikacja w związku partnerskim,  radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie ze złością, uważność i skuteczna relaksacja, wspomaganie rodziców i nauczycieli w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD).

W swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta. Towarzyszy ludziom w odkrywaniu źródeł trudności, szukaniu zasobów i wzmacnianiu potencjału, w taki sposób, aby pacjent mógł funkcjonować niezależnie, w sposób dający satysfakcję.

Prowadzi stronę: facebook.com/PsychologAgataZapala

Izabela Zamilska, pielęgniarka
foto

Absolwentka Studium Medycznego w Szczecinie oraz studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Pracuje także w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, gdzie zdobyła doświadceznie w pracy z dziećmi. Od 2009 r. jest członkiem zespołu badań klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II i III fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, padaczce u dorosłych i dzieci, stopie cukrzycowej. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

 

mgr Kinga Cichy, psycholog
foto

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychologia zdrowia i psychologia kliniczna) oraz studiów podyplomowych:  Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Psychologii w Marketingu i Zarządzaniu. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty u doświadczonych nauczycieli/psychoterapeutów prezentujących różne nurty pracy psychoterapeutycznej m.in.: 3-letni cykl warsztatów konsultacyjno- superwizyjnych w zakresie rozwojowej i psychosomatycznej analizy charakterów w teorii relacji z obiektem (diagnoza i psychoterapia) w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu; warsztaty z zakresu pracy z ciałem, terapii poznawczo-behawioralnej, Analizy Transakcyjnej i NLP. Uczestniczyła w półrocznym stażu przy realizacji Studium Pomocy Psychologicznej w W-wie jako kotrener i koterapeuta w zajęciach poświęconych treningowi inter- i intrapsychicznemu oraz jako asystent nauczyciela prowadzącego warsztaty. Była również koterapeutą w Grupie Rozwoju Osobistego  prowadzonej w systemie treningowym (w wymiarze 240 godzin). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów (interpersonalnych, intrapsychicznych, relaksacyjnych, wizualizacji i innych), warsztatów szkoleniowych różnych grup zawodowych oraz zajęć dydaktycznych na studiach dziennych (m.in. dla studentów V roku psychologii UAM w Poznaniu) i podyplomowych (Studium Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie Szczecińskim) jako wykładowca.

W latach 1996-2003 pracowała jako terapeuta w Ośrodku Terapii Uzależnień w Szczecinie, w tym przez 7 lat na stanowisku Kierownika Przychodni Terapii Uzależnień.  W roku 2002r. pełniła dyżur psychologa w Domu Pomocy Społecznej i Domu Kombatanta. W latach 2004-2005 pracowała jako psychoterapeuta w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic i Rehabilitacji Psychiatrycznej SP ZOZ MSWiA.  Od 2004r. pełni  funkcję biegłego Sądu Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Posiada rekomendacje trenerskie I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (trener warsztatu i umiejętności psychospołecznych nr rekomendacji I 231), certyfikat Praktyka NLP The Society of Neuro-Linguistic Programming and The NLP Connection (nr 7909), Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 302).

Od 1998r. prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych w ramach prywatnej praktyki. Pracuje w podejściu integracyjnym, dostosowując sposób pracy do osobowości pacjenta, zgłaszanych przez niego problemów oraz  fazy terapii.

mgr Joanna Orłowska, terapeuta zajęciowy
foto

Absolwentka Edukacji Artystycznej na Wydziale Humanistycznym US oraz Akademi Sztuki w Szczecinie . Prowadzi warsztaty "Lato w Teatrze" w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie, zajęcia umuzykalniające w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz współpracuje z Polskim Związkiem Głuchych. Od 2013 roku prowadzi zajęcia grupowe usprawniające pamięć
oraz inne funkcje poznawcze oraz warszaty zajęciowe z wykorzystaniem elementów arteterapii i muzykoterapii.

dr n. med. Jerzy Kolenda
foto

dr n. med. Jerzy Kolenda: fizjoterapeuta. Absolwent Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną oraz pełni funkcję Dyrektora Ośrodka Terapii Zaburzeń Pamięci w Szczecinie. Koordynator badań klinicznych oraz rater w Ośrodku Badań Klinicznych EuroMedis Sp. z o.o. Współzałożyciel oraz wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych „Cogito”. Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Szczecinie na kierunku fizjoterapia (przedmiot: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii wysiłku). Absolwent licznych specjalistycznych kursów fizjoterapeutycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.

mgr Malwina Świrska, psycholog
foto
Absolwentka Psychologii, Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej, Zarządzania oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych oraz gimnazjach pełniąc rolę psychologa szkolnego. Organizowała i przeprowadzała warsztaty dotyczące motywacji, agresji i przemocy, uzależnień, skutecznej komunikacji sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów radzenia sobie ze złością oraz poczucia własnej wartości. 
Aktualnie prowadzi grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć i procesy poznawcze w Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci. Jest także psychologiem w niepublicznym przedszkolu.
Anna Pakulska, terapeuta
foto
Jest pedagogiem, studentką III roku psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalna specjalizacja: terapia zajęciowa i pedagogika lecznicza. Doświadczenie zdobywała na praktykach w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie.
Zajmuje się pozafarmakologiczną terapią funkcji poznawczych poprzez: trening orientacji rzeczywistości, terapię reminescencyjną, terapię walidacyjną, artetarpię, muzykaterapię.
mgr Emilia Wołoszyn, psycholog
foto
Psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy. Pełni także funkcję kuratora społecznego. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność psychologia kliniczna. Ukończyła Prywatne Medyczne Studium w Centrum Kształcenia Plejada w Szczecinie na kierunku terapeuta zajęciowy oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktualnie prowadzi grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć i procesy poznawcze w Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci. Jest psychologiem w Warsztatach Terapii Zajęciowej, gdzie zajmuje się
indywidualną pracą terapeutyczną oraz prowadzi opiekę psychologiczno – rewalidacyjną nad uczesnitkami. Za pośrednictwem Polskiego Centrum Profilaktyki organizuje warsztaty dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, konfliktu, komunikacji, poczucia własnej wartości czy technik uczenia się. Dodatkowo pełni funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Cetrum, gdzie zmaga się z problemami rodzinnymi
oraz trudną młodzieżą.
 
Prywatnie miłośniczka książek i jogi.
mgr Magdalena Baniewicz, pielęgniarka
foto
Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego, kurs RKO, wykonywania i interpretacji zapisu EKG, ordynowania leków oraz leczenia ran. Od 2015 r jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II-IV fazy, m.in. w chorobie 
Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, padaczce u dorosłych. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.
mgr inż. Natalia Laskowska, pracownik laboratorium, biotechnolog
foto
Pracownik laboratoryjny. Absolwentka Ratownictwa Medycznego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz Biotechnologii na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Od 2015 r jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, w badaniach II-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera oraz stwardnieniu rozsianym. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.
mgr Katarzyna Fituch, pielęgniarka
foto
Absolwentka Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie-studia I stopnia, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie-studia II stopnia oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku „Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia w Polsce”. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa geriatrycznego, ordynowania leków, RKO oraz leczenia ran. Od 2015 roku specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.