Dla pacjentów
Migrena

lek Patrycja Sendorek

Co to jest migrena?

Migrena charakteryzuje się jednostronnym, pulsującym bólem głowy. Czesto występuje rodzinnie (u ok.70% chorych), dotyczy ok.10%populacji i dwa razy częściej wystepuje u kobiet. Zwykle zaczyna się juz w młodości.
Wyróżnia się dwie formy – migrenę z aurą i migrenę bez aury.

Co to jest aura?

Aura to objawy przepowiadające – takie jak różne zjawiska wzrokowe (mroczki, błyski, figury geometryczne, ubytki w polu widzenia), czuciowe (dretwienie, mrowienie), lub ruchowe (niedowłady). Poprzedzają one wystąpienie charakterystycznego bólu głowy. W przypadku migreny bez aury ból głowy ma podobne cechy, nie występują natomiast objawy zwiastunowe.

Czym się charakteryzuje migrenowy ból głowy?

Jest to zazwyczaj ból pulsujący, jednostronny, nasilany przez jasne światło, łagodzony przez sen, ciszę, ciemność i spokój, z towarzyszącymi nudnościami a nawet wymiotami. Ból jest nawracający, trwa od 4-72h i rzadko występuje częściej niż dwa razy w tygodniu.

Co to jest migrena bez bólu głowy?

Jedynym objawem napadu takiej migreny są objawy aury, nie wystepuje tu następczy ból głowy.


Jakie moga być rodzaje migreny z aurą?

Podstawna – w której występują zaburzenia widzenia, równowagi, zaburzenia mowy, zawroty głowy, zaburzenia czucia i siły mięśniowej kończyn; może nawet dochodzić do utraty przytomności; cześciej dotyczy młodych kobiet.

Hemiplegiczna – aura występuje tu pod postacią porażenia połowiczego; czesto występuje rodzinnie. Z porażeniem nerwów gałkoruchowych – objawia sie zaburzeniami widzenia pod postacią dwojenia. Siatkówkowa – ból głowy jest poprzedzony jednostronną, odwracalną utratą wzroku.

Jak powstają migrenowe bóle głowy?

Mechanizm powstawania migreny jest złożony, maja w nim swój udział zarówno procesy naczyniowe jak i neuronalne.

Jakie są czynniki wywołujące migrenę?

Głównie sa to składniki diety takie jak alkohol, czekolada, sery, owoce cytrusowe. Poza tym swoja rolę mają tez wahania hormonalne, zwłaszcze poziomu estrogenów – występujące przed menstruacją czy podczas przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Nie bez znaczenia jest tez tryb życia – stres, zmęczenie fizyczne, niedobory snu, nieregularne spożywanie posiłków, ćwiczenia, palenie papierosów..

Co należy brać pod uwagę przy podejrzeniu migreny?

Migrenę trzeba różnować z innymi zaburzeniami napadowymi, z zaburzeniami niedokrwiennymi, naczyniowymi oraz wynikającymi z zaburzeń metabolicznych, takich jak hipoglikemia.

Jak życ z migreną?

Istotne jest zidentyfikowanie czynników predysponujących do wystąpienia napadów, a następnie ich unikanie. W leczeniu famakologicznym stosuje się leki zarówno profilaktycznie (w przypadku częstych i silnych napadów), jak i doraźnie, w przypadku ataku migreny.

Menu
371