Dla pacjentów
Jak zmienia się nasze serce

Dr n med. Piotr Gosciniak

 

Częstość rozpoznawania chorób serca (ch. wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu, wad zastawkowych) rośnie z zaawansowaniem wieku pacjenta. Starszy wiek chorego wiąże się z powstawaniem zmian morfologicznych w sercu których konsekwencją może być niekorzystna przebudowa jam serca. W mięśniu, układzie zastawkowym i węzłach dochodzi do znacznego rozrostu włókien tkanki łącznej.Zmiany te obejmują też zwapnienia, nacieczenia amyloidowe i w zaawansowanej formie prowadzą do uszkodzenia aparatów zastawkowych serca. Stąd u chorych w zaawansowanym wieku często niezastąpione są testy obrazowe takie jak echokardiografia.

Badanie echokardiograficzne jest bezinwazyjną techniką diagnostyki serca. Polega na obrazowaniu komór serca i dużych naczyń poprzez wykorzystanie zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków od badanych struktur. Echokardiografia, najczęściej wykonywana jest przez ścianę klatki piersiowej, jest badaniem bardzo bezpiecznym, niebolesnym, i nie ma do niego przeciwwskazań. Fale ultradźwiękowe nie są szkodliwe i mogą być stosowane zarówno u dorosłych, jak i dzieci, a także kobiet w ciąży oraz płodów. Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania. Do badania należy rozebrać się do pasa, a następnie położyć się na leżance na lewym boku. Do powierzchni klatki piersiowej w okolicy serca zostanie przyłożona specjalna głowica pokryta niewielką ilością żelu. W czasie badania lekarz może poprosić o zmianę pozycji, aby z kilku stron uwidocznić serce. Czas badania bywa różny u różnych pacjentów, ale zwykle trwa około 15-30 minut. Dźwięki słyszalne podczas badania wiążą się z oceną przepływów krwi metodą doplera.

U chorych w podeszłym wieku istotne jest leczenie chorób zwiększających ryzyko zdarzeń sercowo naczyniowych i udarów mózgu. Intensywne leczenie nadciśnienie tętniczego i hiperlipidemii w tej grupie pacjentów wiąże się z większą redukcją niekorzystnych zdarzeń niż u chorych młodszych. Leczenie inwazyjne choroby wieńcowej choć wiąże się z nieco większym ryzykiem niż w populacji młodszej odnosi później znaczne korzyści. Podobnie operacje kardiochirurgiczne po 80 roku życią są obecnie coraz częściej stosowane u tych pacjentów – na świecie i w Polsce obserwujemy obecnie bardzo szybki rozwój nieinwazyjnych metod wymiany zastawek. Również migotanie przedsionków jest częstym schorzeniem w wymienionej grupie i znacznie zwiększa ryzyko udaru mózgu co wiąże się z koniecznością szczególnej opieki nad tymi chorymi.

Podsumowując należy podkreślić, że starzenie się układu krążenia jest procesem fizjologicznym ale wymaga starannej oceny m.in. echokardiograficznej różnicującej łagodne zmiany morfologiczne i z istotną, często patologiczną, niekorzystną przebudową serca.

 

Menu
371