Badania Kliniczne
Informacje ogólne

Wraz z rozwojem medycyny pojawia się wśród pacjentów i lekarzy nadzieja na znalezienie leku na wiele nieuleczalnych lub przewlekłych chorób. Jednak zanim lek zostanie dopuszczony do powszechnego stosowania i pojawi się w szpitalach i aptekach musi przebyć wieloetapowy proces oceny w badaniach klinicznych. Dotyczy to skuteczności, bezpieczeństwa oraz oceny występowania działań niepożądanych. Pacjent, który uczestniczy w badaniach klinicznych pomaga sobie oraz innym osobom z takim samym schorzeniem, przez co wpływa na rozwój medycyny i poprawę jakości opieki zdrowotnej.

Kto uczestniczy w badaniach klinicznych?

Co roku rozpoczyna się kilkanaście tysięcy badań klinicznych, w których uczestniczy wiele tysięcy pacjentów na całym świecie. Pacjenci biorą udział w programach badawczych dobrowolnie po uzyskaniu szczegółowej informacji od lekarza prowadzącego i podpisaniu świadomej zgody. Każdy z nich ma prawo, bez jakichkolwiek konsekwencji, zrezygnować z udziału w badaniu klinicznym w każdym momencie jego trwania.

Jakie są korzyści dla pacjenta?

Każdy pacjent ma dostęp do nowoczesnej diagnostyki i leczenia. Każdy uczestnik programu pozostaje pod bezpośrednią opieką lekarza specjalisty, do którego ma stały dostęp, bez skierowań i zbędnego oczekiwania w kolejkach. Badania laboratoryjne i obrazowe wykonywane są regularnie celem dokładnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Osoba uczestnicząca w badaniach klinicznych nie ponosi żadnych kosztów związanych z wizytami lekarskimi i badaniami.

Za każdym razem pacjent otrzymuje zwrot kosztów podróży do ośrodka lub ma zapewniony odpowiedni transport.

Gdzie prowadzone są badania kliniczne?

Centrum Medyczne Euromedis Sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem badań klinicznych II i III fazy mających na celu pełną ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nowych terapii.

Doświadczenie zdobyte od 2003 roku dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych lekarzy neurologów, neuropsychologów i pielęgniarek pozwoliło na uzyskanie prestiżowej certyfikacji amerykańskiego Instytutu FDA  (Food and Drug Administration – Instytut ds. Leków i Pokarmów) w 2006 roku.

Zapewniamy wysoki standard prowadzenia badań klinicznych prowadzonych ze szczególną starannością i przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice).

W naszym Ośrodku Badań Klinicznych bezwzględnie przestrzegamy praw pacjenta, postępujemy zgodnie z Polską Kartą Praw Pacjenta i szanujemy jego autonomię w decyzji o uczestnictwie bądź wycofaniu się z uczestnictwa w badaniu klinicznym.
 

321