O nas

Centrum Medyczne EuroMedis Sp. z o.o. powstało w roku 2009r.  łącząc w ramach jednej placówki diagnostykę oraz leczenie chorób z zakresu neurologii i psychiatrii. Podczas wieloletniej pracy z pacjentami cierpiącymi na schorzenia neurologiczne dostrzegaliśmy potrzebę stworzenia im wszechstronnej opieki, nie tylko neurologicznej, ale także psychologicznej i psychiatrycznej. Dlatego też, aby zapewnić naszym pacjentom i ich rodzinom jak najlepszą pomoc i opiekę, stworzyliśmy zespół wszechstronnych, współpracujących ze sobą specjalistów nie tylko w dziedzinie neurologii, psychiatrii i psychologii, lecz także chorób wewnętrznych, okulistyki, kardiologii, urologii, dermatologii czy pediatrii. Stale poszerzamy grono współpracujących z nami specjalistów. Zapewniamy diagnostykę obrazową, laboratoryjną i elektrofizjologiczną oraz pełen zakres wsparcia psychologicznego. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje także punkt szczepień.

Na dzień dzisiejszy nasza działalność obejmuje diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Prowadzimy także badania kliniczne głównie z zakresu neurologii.

W naszej placówce znajdują się Poradnie Specjalistyczne dla Dorosłych: Neurologii, Psychiatrii, Psychologii, Endokrynologii, Kardiologii, Urologii, Gastrologii, Ortopedii, Okulistyki, Dermatologii, Immunologii oraz dla Dzieci: Gastrologii, Ortopedii, Kardiologii, Onkologii, Endokrynologii, Urologii, Dermatologii, Chirurgii, Nefrologii, Psychologii oraz Poradnia Pediatryczna świadcząca kompleksową opiekę pediatryczną już od pierwszych dni życia. Prowadzimy diagnostykę i leczenie najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Zespół naszych specjalistów udziela również porad dotyczących pielęgnacji, żywienia oraz szczepień.
Centrum Medyczne EuroMedis zapewnia wielokierunkową opiekę medyczną całej rodzinie, starając się zapewnić najwyższy standard usług, prowadząc jednocześnie akcje profilaktyki zdrowotnej i edukacji medycznej.

Nasz zespół
Wyświetl lekarzy z poradnii:
dr hab. n. med. Prof. US Andrzej Potemkowski, neurolog
foto

Od 2005 roku, pełni funkcję głównego badacza. Prowadzone przez niego badanie uzyskało pozytywną ocenę FDA. Odbył liczne audyty wewnętrzne. Posiada aktualne szkolenie z GCP.

lek. Marcin Ratajczak, neurolog
foto

Dyrektor działu badań klinicznych. Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych jako badacz oraz koordynator zdobywa od 2005r. Prowadził kilkanaście badań w dziedzinie neurologii w tym dotyczących choroby Alzheimera, stwardnienia rozsianego,migreny, choroby Parkinsona, bólu neuropatycznego oraz padaczki. Brał aktywny udział w wielu spotkaniach badaczy. Posiada aktualne szkolenie z zakresu GCP. Uczestniczył  w licznych audytach wewnętrznych oraz inspekcji FDA. Aktualnie prowadzi i koordynuje badania III fazy.

lek. Anna Ratajczak, pediatra
foto

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista chorób dzieci (pediatra). Od 2006 pracowała pediatrii w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W ramach Poradni Pediatrycznej stara się sprawować kompleksową opiekę nad dziećmi już od pierwszych dni życia. Prowadzi także własną stronę internetową (www.annaratajczak.pl), gdzie przybliża rodzicom tematy związane z dietą, szczepieniami oraz najczęstszymi problemami zdrowotnymi wieku dziecięcego. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem i koordynowaniem badań klinicznych.  Posiada aktualne szkolenie z zakresu GCP. Uczestniczyła w licznych audytach wewnętrznych oraz inspekcji FDA.

lek. Patrycja Sendorek, neurolog
foto

Pełni funkcję badacza lub neurologa oceniającego w badaniach z zakresu neurologii, m.in.chorobie Alzheimera oraz stwardnieniu rozsianym,migreny. Posiada kilkuletnie doświadczenie oraz aktualny certyfikat z zakresu neurostatus oraz MSFC. Posiada aktualne szkolenie z zakresu GCP. Włada biegle językiem angielskim.

lek. Marcin Siedlecki, neurolog
foto

W zespole od około 2 lat jako badacz i neurolog oceniający, m.in. w badaniach III fazy dot. stwardnienia rozsianego oraz ch. Akzheimera.Posiada kilkuletnie doświadczenie oraz aktualny certyfikat z zakresu neurostatus oraz MSFC. Posiada aktualne szkolenie z zakresu GCP. Włada biegle językiem angielskim.

mgr Magdalena Falkiewicz, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego – specjalność psychologia kliniczna oraz Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej. W Poradni Zdrowia Psychicznego EuroMedis zajmuje się przede wszystkim diagnozą psychologiczną, diagnozą neuropsychologiczną oraz wsparciem psychologicznym. Na codzień współpracuje z osobami znajdującymi się w strudnej sytuacji życiowej; narażonych na przewlekły stres; doświadczających różnych trudności
emocjonalnych. Od 2012 roku związana z Ośrodkiem Terapii Zaburzeń Pamięci – obecnie pełni w nim funkcję kierownika.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych Cogito, prowadzi cykliczne spotkania grupy wsparcia dla opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Współpracuje także z Ośrodkiem Badań Klnicznych dla osób z chorobą Alzheimera. Ponadto współautorka wielu zeszytów ćwiczeń usprawniających funkcje poznawcze. Prywatnie miłośniczka uważności w życiu codziennym i książek.
mgr Agata Zapała, psycholog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Absolwentka Psychologii oraz Pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest psychologiem z doświadczeniem w pracy z dorosłymi pacjentami, jak i z młodzieżą (z pacjentami w różnym wieku). Dzięki temu, że swój warsztat psychologiczny szlifowała w pracy z dziećmi jako psycholog szkolny, zdobyła także cenną umiejętność skutecznej diagnozy i rozwiązywania problemów dzieci w szczególnie istotnym czasie dla ich emocjonalnego rozwoju.

 Aktualnie zajmuje się przede wszystkim wielowymiarowym wsparciem psychologicznym dorosłych i młodzieży w Poradni Zdrowia Psychicznego, a także diagnozą psychologiczną (m. in. diagnozą neuropsychologiczną, diagnozą inteligencji, diagnozą osobowości, diagnozą predyspozycji zawodowych). 

W swojej pracy koncentruje się na pomaganiu pacjentom będącym w kryzysie lub zgłaszającym trudności w poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji życiowej, borykającym się z problemami emocjonalnymi, niskim poczuciem własnej wartości, problemami w relacjach z bliskimi osobami czy trudnościami w obszarze zawodowym. 

Pracuje także z pacjentami będącymi w żałobie, przeżywającymi traumę czy zmagającymi się z chorobami somatycznymi (np. z chorobami nowotworowymi, neurologicznymi, naczyniowymi, dermatologicznymi). Na co dzień zajmuje się też terapią zaburzeń pamięci (pracując m. in. z pacjentami z Chorobą Alzheimera) oraz współpracuje z Ośrodkiem Badań Klinicznych, dzięki czemu, ma możliwość poznawania nowatorskich metod terapeutycznych. Prowadzi grupowe ćwiczenia usprawniające pamięć oraz warsztaty zajęciowe z elementami arteterapii. 

Dodatkowo organizuje i prowadzi wykłady, warsztaty i treningi o bogatej tematyce, które dotykają takich obszarów jak: komunikacja w związku partnerskim,  radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie ze złością, uważność i skuteczna relaksacja, wspomaganie rodziców i nauczycieli w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD).

W swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta. Towarzyszy ludziom w odkrywaniu źródeł trudności, szukaniu zasobów i wzmacnianiu potencjału, w taki sposób, aby pacjent mógł funkcjonować niezależnie, w sposób dający satysfakcję.

Prowadzi stronę: facebook.com/PsychologAgataZapala

Izabela Zamilska, pielęgniarka
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Pielęgniarka

Absolwentka Studium Medycznego w Szczecinie oraz studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Od 2009 r. jest członkiem zespołu badań klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II i III fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, padaczce u dorosłych i dzieci, stopie cukrzycowej. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

dr n. med. Jerzy Kolenda
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Posiada doświadczenie jako koordynator badań klinicznych. Posiada aktualne szkolenie w zakresie GCP. Ponadto ma uprawnienia do wykonywania szeregu testów neuropsychologicznych jako rater ADAS-COg, NPI, ADCS-ADL i wielu innych.

mgr inż. Natalia Laskowska, pracownik laboratorium, biotechnolog
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski

Pracownik laboratoryjny. Absolwentka Ratownictwa Medycznego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz Biotechnologii na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Od 2015 r jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, w badaniach II-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera oraz stwardnieniu rozsianym. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

mgr Katarzyna Fituch, pielęgniarka
Dr hab.n.med. prof US Andrzej Potemkowski
Absolwentka Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie-studia I stopnia, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie-studia II stopnia oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku „Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia w Polsce”. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa geriatrycznego, ordynowania leków, RKO oraz leczenia ran. Od 2015 roku specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.
Agnieszka Dubaj

Starszy koordynator Badań Klinicznych

Absolwentka Szkoły Biznesu. Od 2009 r. w zespole działu badań klinicznych. Pracowała jako koordynator. Brała aktywny udział w spotkaniach badaczy. Aktualnie zajmuje się procedurami związanymi ze start-up oraz nadzorem nad dokumentacją badań klinicznych i ich archiwizacją. Posiada szkolenie z zakresu GCP.

mgr Nina Omelańska

Kierownik administracyjny działu Badań Klinicznych

Absolwentka Medycznego Studium na Wydziale Elektroradiologii oraz studiów I stopnia na Wydziale Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie w trakcie studiów II stopnia na tym samym wydziale. Od 2011 jest członkiem zespołu, pełni rolę koordynatora administracyjnego w badaniach I, II i III fazy m.in. w stwardnieniu rozsianym, padaczce oraz bólu w chorobie Parkinsona.

Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie BMS umożliwiające wykonywanie EEG w badaniach klinicznych.

mgr Anna Kozińska,pielęgniarka koordynująca

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia. Od 2014 r jest członkiem zespołu Badań Klinicznych, pełniąc rolę pielęgniarki w badaniach II­-IV fazy, m.in. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, padaczce u dorosłych i dzieci. Ukończyła kurs EKG, pierwszej pomocy BLS oraz szczepień ochronnych. Posiada certyfikat GCP oraz szkolenie IATA.

mgr Beata Miąsek

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku biologia ogólna. Od 2012 do 2015 pracowała jako koordynator badań klinicznych fazy III w raku piersi i i jajnika. Od sierpnia 2015r. dołączyła do zespołu EUROMEDIS również jako koordynator badań klinicznych fazy II i III z zakresu stwardnienia rozsianego i choroby Alzheimera. Posiada szkolenie GCP.

mgr Magdalena Cyplik
Absolwentka Biotechnologii medycznej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Od 2015 roku jest członkiem zespołu, pełniąc rolę asystenta BK w badaniach klinicznych II i III fazy w zakresie choroby Alzheimera. Posiada certyfikat GCP.