Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci
Grupy wsparcia

GRUPA WSPARCIA prowadzona jest przez psychologa i lekarza. W gronie innych opiekunów omawiane są problemy dnia codziennego dotyczące sprawowania opieki nad chorym i sposoby radzenia sobie z nimi. Grupa prowadzona jest przez doświadczonego psychologa.

O terminie kolejnego spotkania poinformujemy wkrótce

311