Badania Kliniczne
Doświadczenie
  • pięć badań III fazy w zakresie Choroby Alzheimera w latach 2003-2008
  • badanie III fazy w zakresie choroby Parkinsona w 2007 roku
  • badanie III fazy w zakresie bólu neuropatycznego w 2009 roku
  • badanie III fazy w zakresie padaczki w 2009 roku
  • cztery badania III fazy w zakresie stwardnienia rozsianego od 2008
  • badanie III fazy w zakresie leczenia migreny
  • badanie III fazy obejmujące leczenie padaczki
  • badanie III fazy w zakresie diabetologii 2010-2011

Przeprowadziliśmy i aktualnie prowadzimy ponad 30 badań klinicznych. W badaniach tych wzięło i nadal bierze udział około 300 pacjentów.

W 2007 roku Ośrodek uzyskał pozytywną opinię amerykańskiej Komisji ds. Żywności i Leków (FDA - Food and Drug Administration).

 

321