Dla pacjentów
DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z GRUPY WSPARCIA?
mgr Magdalena Falkiewicz, psycholog
Ośrodek Terapii Zaburzeń Pamięci, Poradnia Psychologiczna
 
 
Tylko Ty sam sobie poradzisz, ale nie poradzisz sobie sam
(M. L. Moeller)
 
 
     W ostatnim numerze naszego biuletynu przedstawiliśmy Państwu różne formy wsparcia opiekunów osób przewlekle chorych. Dziś chcielibyśmy szczegółowo przybliżyć Państwu korzyści płynące z uczestnictwa w grupie wsparcia. Często opiekunowie utożsamiają grupę wsparcia z typowymi zajęciami w grupie, podczas których każdy musi opowiadać o swoich problemach. Jednak grupa wsparcia jest zdecydowanie czymś więcej. Podstawowym celem grupy wsparcia jest to, aby pomóc sobie samemu w gronie osób z podobnymi doświadczeniami.
    Grupę wsparcia tworzą osoby dotknięte tym samym problemem, lub które znalazły się w podobnej, trudnej sytuacji. Powody, dla których tworzone są grupy wsparcia mogą być rozmaite – trudne doświadczenia, żałoba po stracie bliskiej osoby, depresja lub inne przewlekłe choroby. Co ważniejsze grupy wsparcia organizowane są nie tylko dla osób bezpośrednio zmagających się z różnymi trudnościami, ale także dla ich rodzin i bliskich. Spotkania w gronie osób z tym samym problemem dają przede wszystkim poczucie wspólnoty i przynależności. Ponadto jest to szansa na dzielenie się własnymi doświadczeniami oraz korzystanie z doświadczenia innych osób. Grupa daje nam współczucie i nadzieję. Jest przez to miejscem, gdzie możemy zostawić trudne dla nas uczucia lub rozładować nagromadzone negatywne emocje. Możemy opowiedzieć o tym co nas martwi, niepokoi, co jest trudne lub o tym co pomaga i dodaje nam sił. Grupa wsparcia jest zatem miejscem, w którym można poczuć, że nie jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie z takim, a nie innym problemem – zyskujemy świadomość, że są także inni, którzy mogą dodać nam otuchy, energii do działania i wskazać konkretne pomysły na rozwiązanie problemów. Dobrze prowadzona grupa służy dwustronnej wymianie – pozwala wziąć dla siebie to co dobre i pozytywne, a pozostawić lub rozładować to co nas obciąża i nam nie służy.
    Grupa wsparcia spotyka się zazwyczaj regularnie według wcześniej ustalonych terminów i może liczyć od kilku do kilkunastu osób. Charakter grupy wsparcia ma często ustrukturyzowaną formę, co oznacza, że jest prowadzona według przygotowanego wcześniej programu, ale jednocześnie powinna być na tyle elastyczna, żeby uwzględniać bieżące potrzeby, oczekiwania i samopoczucie wszystkich jej członków. Może mieć charakter otwarty co oznacza, że w każdym momencie może do niej dołączyć nowy członek lub charakter zamknięty, bez przyjmowania nowych uczestników.
Prowadzona jest z reguły pod okiem psychologa, psychoterapeuty lub pedagoga, który dba o to, aby każdy uczestnik, który chce mówić miał zagwarantowany czas na wypowiedź. Prowadzący może też prowadzić psychoedukację uczestników.
      Na pierwszych spotkaniach grupy, jej uczestnicy zazwyczaj proszeni są o to, aby sformułować wspólnie cele i normy grupowe. Wszyscy członkowie grupy powinni dobrowolnie akceptować przyjęte zasady. Podstawowymi zasadami funkcjonowania takich grup jest np. zasada wzajemnej akceptacji i szacunku dla każdego uczestnika oraz jego wypowiedzi czy zasada poufności związana z tym, że to o czym rozmawiamy w grupie zostaje w grupie. Takie zasady są gwarancją bezpiecznej atmosfery emocjonalnej, która sprzyja otwarciu się przed innymi ale także przed samym sobą. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że podjęcie decyzji o udziale w grupie wsparcia wyrasta z naszej świadomości i otwartym przyznaniu przed sobą, że jest pewien obszar naszego życia, z którym trudno nam sobie poradzić. Dopiero wówczas grupa przyniesie nam głębokie wsparcie emocjonalne i wzmocni nas na tyle, że będziemy umieli lepiej radzić sobie w trudnej sytuacji.

 

Menu
371